Khách sạn gần sân bay Sân bay Thiruvananthapuram

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thiruvananthapuram

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thiruvananthapuram

Thiruvananthapuram (TRV) - Thiruvananthapuram, Bang Kerala, Ấn Độ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thiruvananthapuram

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 307 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Hilton Garden Inn Trivandrum - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #1
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 307 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.829.975 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 295 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Hycinth Hotels - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #2
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 295 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.806.811 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 239 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Apollo Dimora - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 239 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.274.033 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3

The Residency Tower - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #4
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.366.690 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 427 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7

KTDC Chaithram Trivandrum - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 427 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
671.763 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 228 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,3
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9

Uday Suites - The Airport Hotel - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 228 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.015.289 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Vivanta By Taj - Trivandrum - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #7
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.107.946 ₫

Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 8 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
8,0

Hotel Town Tower - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 8 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
532.778 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 111 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Classic Sarovar Portico - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #9
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 111 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.111.884 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 165 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7

Sp Grand Days - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #10
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 165 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.019.227 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 106 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1

Biverah Hotel & Suites - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #11
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 106 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
671.763 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Pankaj - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
579.106 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Vedanta Wake Up - Trivandrum - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
509.614 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Trivandrum Hotel - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
718.092 ₫

Sạch sẽ
6,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 10 đánh giá
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,5

Saj Luciya -A Classified 4 Star Hotel - Thiruvananthapuram
Đã cho điểm #15
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 10 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
509.614 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thiruvananthapuram

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thiruvananthapuram có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thiruvananthapuram đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thiruvananthapuram cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thiruvananthapuram?

Ở chỗ nào tại Thiruvananthapuram?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thiruvananthapuram bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Thiruvananthapuram

Thắng cảnh ở Thiruvananthapuram