vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Rinas

Khách sạn gần sân bay Sân bay Rinas

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Rinas

Rinas (TIA) - Tirana, Albania
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Rinas

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 665 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Best Western Premier Ark Hotel - Tirana
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 665 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.329.336 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 524 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Hotel Airport Tirana - Tirana
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 524 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.591.329 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 736 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Mondial Hotel - Tirana
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 736 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.144.834 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 192 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Senator Hotel - Tirana
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 192 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.052.584 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 831 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Areela Boutique Hotel - Tirana
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 831 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.176.200 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 161 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Prestige Hotel Tirana - Tirana
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 161 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.383.764 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 61 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Tafaj - Tirana
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 61 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.660.517 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 866 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Te Stela Resort - Tirana
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 866 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.268.451 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 66 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Hotel Elysee - Tirana
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 66 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.037.823 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 31 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4

Hotel Comfort - Tirana
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 31 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.637.454 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 75 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5

Hotel Doro City - Tirana
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 75 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.337.639 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 165 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Vila Zeus Hotel - Tirana
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 165 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.499.078 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 9 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Kruja - Tirana
Đã cho điểm #13
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 9 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.360.702 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 18 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
5,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,5

hotel ferrari - Tirana
Đã cho điểm #14
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 18 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.222.325 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ador Mg - Tirana
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.683.580 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Rinas

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rinas có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rinas đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Rinas cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Rinas?

Ở chỗ nào tại Tirana?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Rinas bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.