Khách sạn gần sân bay Sân bay Tirana Rinas

Khách sạn gần sân bay Sân bay Tirana Rinas

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Tirana Rinas

Rinas (TIA) - Tirana, Albania
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Tirana Rinas

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 770 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Mondial Hotel - Tirana
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 770 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.200.603 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 690 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5

Hotel Airport Tirana - Tirana
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 690 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.061.617 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 823 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Best Western Premier Ark Hotel - Tirana
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 823 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.084.782 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 180 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Senator Hotel - Tirana
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 180 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.482 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 834 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1

Areela Boutique Hotel - Tirana
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 834 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
880.241 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 326 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Prestige Hotel Tirana - Tirana
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 326 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.829.975 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 147 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Hotel Elysee - Tirana
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 147 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.204.541 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 141 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Hotel Comfort - Tirana
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 141 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.366.690 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 515 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Vila Zeus Hotel - Tirana
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 515 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.320.362 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 788 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Te Stela Resort - Tirana
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 788 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.204.541 ₫

Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0

Tafaj - Tirana
Đã cho điểm #11
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.575.168 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 85 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,4

Hotel Doro City - Tirana
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 85 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.227.705 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Hotel Kruja - Tirana
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.042.391 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 19 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8

hotel ferrari - Tirana
Đã cho điểm #14
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 19 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.227.705 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ador Mg - Tirana
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.687.052 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Tirana Rinas

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Tirana Rinas có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Tirana Rinas đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Tirana Rinas cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Tirana Rinas?

Ở chỗ nào tại Tirana?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Tirana Rinas bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.