Khách sạn gần sân bay Sân bay Trapani Birgi

Khách sạn gần sân bay Sân bay Trapani Birgi

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Trapani Birgi

Birgi (TPS) - Trapani, Sicily, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Trapani Birgi

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Borgo Pida - Trapani
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 158 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.848.386 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 97 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

I Giardini di Elencosta - Trapani
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 97 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.895.181 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 236 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9

Rainbow Resort - Marsala
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 236 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.918.578 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 29 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

A Giummara - Marsala
Đã cho điểm #4
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 29 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.988.770 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 63 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

B&B Villa Amodeo - Trapani
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 63 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.544.221 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 13 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Baglio Costa Di Mandorla - Trapani
Đã cho điểm #6
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 13 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.012.167 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 215 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Le Saline Hotel - Trapani
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 215 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.450.632 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 306 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo - Luxury Wine Resort - Marsala
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 306 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.972.392 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 126 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5

Agriturismo Vultaggio - Trapani
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 125 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.708.002 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 155 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Isola Di Mozia - Marsala
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 155 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.152.551 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 132 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Baglio Cudia Resort - Marsala
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 132 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.035.564 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Agriturismo Le Arcate - Marsala
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.918.578 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

B&B I Quattro Venti - Trapani
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
748.714 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Baglio Cantello - Farm Home - Trapani
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.286.851 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

B&B Casasolare Rakalia - Marsala
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.012.167 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Trapani Birgi

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Trapani Birgi có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Trapani Birgi đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Trapani Birgi cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Trapani Birgi?

Ở chỗ nào tại Trapani?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Trapani Birgi bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.