Khách sạn gần sân bay Sân bay Thành phố Traverse Cherry Capital

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thành phố Traverse Cherry Capital

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thành phố Traverse Cherry Capital

Cherry Capital (TVC) - Thành phố Traverse, MI, Mỹ
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thành phố Traverse Cherry Capital

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 377 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Cambria Hotel Traverse City - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 377 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.701.877 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 587 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Cherry Tree Inn & Suites - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 587 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.474.172 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.052 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Bayshore Resort - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.052 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.690.526 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 926 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Grand Beach Resort Hotel - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 926 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.153.811 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 454 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Comfort Inn Traverse City - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 454 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.713.691 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.041 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4

Sugar Beach Resort Hotel - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.041 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.200.139 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.366 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Country Inn & Suites by Radisson, Traverse City - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.366 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.945.333 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 377 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Best Western Plus Traverse City - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 377 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.783.183 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 781 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Parkshore Resort - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 781 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.991.661 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 8 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

GrandStay Hotel & Suites of Traverse City - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #10
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 8 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.582.581 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,4
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 130 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
6,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5

Knights Inn Traverse City - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 130 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.211.953 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.032 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
6,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Howard Johnson by Wyndham Traverse City - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.032 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.397.267 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 504 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

The Beach Haus - Traverse City - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 504 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.288.859 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 205 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0

Hampton Inn Traverse City - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #14
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 205 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.732.917 ₫

Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,5
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 497 đánh giá
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,4
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,7
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,2

Travelodge by Wyndham Traverse City MI - Thành phố Traverse
Đã cho điểm #15
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 497 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.374.103 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thành phố Traverse Cherry Capital

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thành phố Traverse Cherry Capital có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thành phố Traverse Cherry Capital?

Ở chỗ nào tại Thành phố Traverse?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thành phố Traverse Cherry Capital bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.