Khách sạn gần sân bay Sân bay Thành phố Varna

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thành phố Varna

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thành phố Varna

Varna (VAR) - Thành phố Varna, Bulgaria
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thành phố Varna

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.209 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Graffit Gallery Design Hotel - Thành phố Varna
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.209 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.960.907 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 247 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6

Hi Boutique Hotel - Thành phố Varna
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 247 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.549.850 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
8,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.293 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
8,2
Địa điểm
9,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Hotel & Casino Cherno More - Thành phố Varna
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.293 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.596.114 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 711 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Ventura Boutique Hotel - Thành phố Varna
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 711 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.202.869 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 489 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Efbet Hotel - Thành phố Varna
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 489 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.457.322 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 272 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Divesta - Thành phố Varna
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 272 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.110.341 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 692 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Golden Tulip Varna - Thành phố Varna
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 692 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.919.963 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 604 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
3,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Grand Hotel London - Thành phố Varna
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 604 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.452.001 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 271 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Palitra Family Hotel - Thành phố Varna
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 271 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
925.284 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 802 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

Aqua Hotel - Thành phố Varna
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 802 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.434.190 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 669 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Dionis Hotel - Thành phố Varna
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 669 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
925.284 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 632 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5

Hotel Color - Thành phố Varna
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 632 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
948.416 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,8
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 386 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8

Hotel Orbita - Thành phố Varna
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 386 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
994.680 ₫

Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Chất lượng phòng
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Chất lượng phòng
10,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Chất lượng phòng
10,0

Boutique Splendid Hotel - Thành phố Varna
Đã cho điểm #14
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.758.039 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 941 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4

Victoria Hotel - Thành phố Varna
Đã cho điểm #15
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 941 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.017.812 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thành phố Varna

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thành phố Varna có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thành phố Varna đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thành phố Varna cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thành phố Varna?

Ở chỗ nào tại Thành phố Varna?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thành phố Varna bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Thành phố Varna

Sân bay đã ghé năm Thành phố Varna