Khách sạn gần sân bay Sân bay Victoria Inner Harbour Seaplane Base

Khách sạn gần sân bay Sân bay Victoria Inner Harbour Seaplane Base

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Victoria Inner Harbour Seaplane Base

Inner Harbour Seaplane Base (YWH) - Victoria, BC, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Victoria Inner Harbour Seaplane Base

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 402 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8

Abigail's Hotel - Victoria
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 402 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.542.564 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 161 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Magnolia Hotel & Spa - Victoria
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 161 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.465.856 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 48 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0

Fisher House Victoria Bed and Breakfast - Victoria
Đã cho điểm #3
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 48 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.308.700 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 59 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Auberge Victoria - Victoria
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 59 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.261.928 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 398 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,3

Beaconsfield Inn - Victoria
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 398 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.957.905 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 603 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5

The Oswego Hotel - Victoria
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 603 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.127.222 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 567 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Marketa's Bed and Breakfast - Victoria
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 567 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.999.065 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.794 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,7
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Embassy Inn - Victoria
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.794 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.478.017 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 57 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Worldmark Victoria - Victoria
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 57 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.957.905 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.047 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4

James Bay Inn Hotel & Suites - Victoria
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.047 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.829.748 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 441 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Robert Porter House Inn - Victoria
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 441 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.238.541 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 989 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Royal Scot Hotel & Suites - Victoria
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 989 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.244.154 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 915 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Hotel Grand Pacific - Victoria
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 915 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.647.334 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 561 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Pendray Inn and Tea House - Victoria
Đã cho điểm #14
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.986.904 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.044 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Helms Inn - Victoria
Đã cho điểm #15
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.044 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.560.337 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Victoria Inner Harbour Seaplane Base

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Victoria Inner Harbour Seaplane Base có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Victoria Inner Harbour Seaplane Base đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Victoria Inner Harbour Seaplane Base cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Victoria Inner Harbour Seaplane Base?

Ở chỗ nào tại Victoria?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Victoria Inner Harbour Seaplane Base bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.