Khách sạn gần sân bay Sân bay Vieste

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vieste

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Vieste

Vieste (VIF) - Vieste, Foggia, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Vieste

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 158 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5

Hotel Falcone - Vieste
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 158 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.980.311 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 399 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Hotel Il Castellino Relais - Vieste
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 399 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.683.114 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 183 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Marc Hotel - Vieste
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 183 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.826.037 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 107 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Villaggio Gargano - Vieste
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 107 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.965.023 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 83 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Vela Velo Club - Vieste
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 83 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.200.603 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 800 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9

Forte Hotel - Vieste
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 800 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.246.931 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 382 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6

Hotel Cristalda - Vieste
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 382 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.007.413 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 81 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5

Village La Canzone del Mare - Vieste
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 81 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.246.931 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 429 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3

Palace Hotel Vieste - Vieste
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 429 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.358.814 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 417 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Hotel Punta San Francesco - Vieste
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 417 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.826.037 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 475 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Hotel I Melograni - Vieste
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 475 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.150.336 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 457 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Degli Aranci - Vieste
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 457 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.381.979 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 438 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Hotel delle More - Vieste
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 438 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.548.066 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 407 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

White Hotel - Vieste
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 407 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.497.800 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 94 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
2,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
2,5
Nhân viên
5,0

Pizzomunno Vieste Palace Hotel - Vieste
Đã cho điểm #15
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 94 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.397.267 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Vieste

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vieste có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vieste đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vieste cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Vieste?

Ở chỗ nào tại Vieste?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Vieste bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Vieste