Khách sạn gần sân bay Sân bay Bari Palese

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bari Palese

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bari Palese

Palese (BRI) - Bari, Bari, Ý
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bari Palese

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 204 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8

Villa Aurora B&B - Bari
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 204 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.012.492 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 192 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Le Tre Sorelle - Bari
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 192 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.012.492 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 181 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0

Villa Nicolaus - Bari
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 181 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.711.775 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.060 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5

Parco dei Principi Hotel Congress & Spa - Bari
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.060 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.099.700 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 272 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0

Masseria Sant'Anna - Bari
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 272 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.660.190 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.067 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari - Bari
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.067 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.775.851 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,7
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.513 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,7
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Chất lượng phòng
6,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Boston Hotel - Bari
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.513 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.909.323 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.497 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9

Best Western Hotel La Baia - Bari
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.497 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.266.945 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 895 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,5

Best Western Executive Business Hotel - Bari
Đã cho điểm #9
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 895 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.891.511 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 225 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Hotel Terranobile Metaresort - Bari
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 225 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.030.304 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 243 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,0

La Rosa Blu Bed & Breakfast - Bari
Đã cho điểm #11
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 243 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.850.567 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

La Nuit - Bari
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.064.076 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel 7 Mari - Bari
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.064.076 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Bed & Breakfast Santa Fara - Bari
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
624.567 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 15 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,5
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,3

Euromotel - Bari
Đã cho điểm #15
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 15 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.457.322 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bari Palese

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bari Palese có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bari Palese đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bari Palese cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bari Palese?

Ở chỗ nào tại Bari?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bari Palese bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.