Khách sạn gần sân bay Sân bay Vilnius

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vilnius

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Vilnius

Vilnius (VNO) - Vilnius, Lithuania
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Vilnius

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 174 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,9
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7

Radisson Blu Royal Astorija Hotel, Vilnius - Vilnius
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 174 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.265.211 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.444 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Comfort Hotel Lt - Vilnius
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 5.444 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.667.842 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.868 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5

Domus Maria - Vilnius
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.868 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.996.712 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 188 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Conti Hotel - Vilnius
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 188 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.043.693 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.154 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

St Palace Hotel - Vilnius
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.419.545 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 819 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5

Amicus Hotel - Vilnius
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 819 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.503.407 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.601 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

City Gate - Vilnius
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 3.601 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.278.600 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.364 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

ibis Styles Vilnius - Vilnius
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.364 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.315.481 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.303 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Art Hotel Moon Garden - Vilnius
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.137.656 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.038 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Grotthuss Boutique Hotel - Vilnius
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.038 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.983.322 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 8.325 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Airinn Vilnius Hotel - Vilnius
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 8.325 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.490.017 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 302 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Imperial Hotel & Restaurant - Vilnius
Đã cho điểm #12
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 302 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.758.516 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 625 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Pan Tadeusz - Vilnius
Đã cho điểm #13
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 625 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.432.934 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 865 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,1

City Hotels Rūdninkai - Vilnius
Đã cho điểm #14
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 865 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.503.407 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Egas Motel - Vilnius
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.080.574 ₫

Top Sân bay Vilnius hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Vilnius

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vilnius có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vilnius đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vilnius cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Vilnius?

Are there Vilnius hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Vilnius?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Vilnius bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.