vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vilnius

Khách sạn gần sân bay Sân bay Vilnius

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Vilnius

Vilnius (VNO) - Vilnius, Lithuania
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Vilnius

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.311 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Comfort Hotel Lt - Vilnius
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 3.311 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.010.333 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 591 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Imperial Hotel & Restaurant - Vilnius
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 591 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.949.484 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.908 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,6
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

ibis Styles Vilnius - Vilnius
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.908 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.125.144 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.921 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4

Domus Maria - Vilnius
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.921 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.020.666 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.237 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Art Hotel Moon Garden - Vilnius
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.237 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.411.022 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 707 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Grotthuss Boutique Hotel - Vilnius
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 707 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.951.780 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.294 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

City Gate Hotel - Vilnius
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 3.294 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.377.727 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 288 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5

Amicus Hotel - Vilnius
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 288 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.125.144 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
7,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.646 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
7,5
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Airinn Vilnius Hotel - Vilnius
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 4.646 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.538.462 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.509 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

City Hotels Algirdas - Vilnius
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.509 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
875.316 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.167 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

City Hotels Rūdninkai - Vilnius
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.167 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.125.144 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 664 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Radisson Blu Royal Astorija Hotel, Vilnius - Vilnius
Đã cho điểm #12
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 664 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.663.606 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 79 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Guest House Auksine Avis - Vilnius
Đã cho điểm #13
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 79 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
895.523 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.119 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Ivolita Vilnius Hotel - Vilnius
Đã cho điểm #14
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 4.119 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.722.159 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 310 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,6
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5

Egas Motel - Vilnius
Đã cho điểm #15
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 310 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.171.068 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Vilnius

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vilnius có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vilnius đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Vilnius cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Vilnius?

Ở chỗ nào tại Vilnius?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Vilnius bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.