vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Windsor

Khách sạn gần sân bay Sân bay Windsor

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Windsor

Windsor (YQG) - Windsor, ON, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Windsor

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 86 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Ye Olde Walkerville Bed & Breakfast - Windsor
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 86 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.352.399 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 313 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Super 8 by Wyndham Windsor/Dougall - Windsor
Đã cho điểm #2
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 313 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.499.078 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 179 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,5

Hampton Inn & Suites by Hilton Windsor - Windsor
Đã cho điểm #3
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 179 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.559.964 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 172 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Kenora Motel - Windsor
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 172 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.545.203 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 136 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9

Comfort Inn Windsor - Windsor
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 136 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.490.775 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 111 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Residence & Conference Centre - Windsor - Windsor
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 111 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.614.392 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 439 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
5,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
3,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Quality Inn & Suites - Windsor
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 439 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.306.274 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 99 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Four Points by Sheraton Windsor Downtown - Windsor
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 99 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.606.089 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 204 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Comfort Inn & Suites Ambassador Bridge - Windsor
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 204 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.698.340 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 192 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,0

Holiday Inn & Suites Windsor Ambassador Bridge - Windsor
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 192 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.744.465 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0

Towne and Country Motel - Windsor
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.429.890 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,2
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 409 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
5,2
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,7

Lexington Inn & Suites-Windsor - Windsor
Đã cho điểm #12
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 409 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.499.078 ₫

Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,5
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 9 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
5,5
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0

Travelodge by Wyndham Windsor - Windsor
Đã cho điểm #13
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 9 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.845.019 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,0
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 454 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,5
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,6
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,1
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,2

Howard Johnson Plaza Hotel By Wyndham Windsor - Windsor
Đã cho điểm #14
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 454 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.545.203 ₫

Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
7,4
Tổng quát
9,0
Tổng quát 6,1 Tốt
Dựa trên 135 đánh giá
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
7,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
5,6
Thư thái
6,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
5,4
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,8
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,8

Ivy Rose Motor Inn - Windsor
Đã cho điểm #15
6,1
Tốt 6,1
Dựa trên 135 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.406.827 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Windsor

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Windsor có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Windsor đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Windsor?

Ở chỗ nào tại Windsor?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Windsor bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.