Khách sạn gần sân bay Sân bay Yakushima

Khách sạn gần sân bay Sân bay Yakushima

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Yakushima

Yakushima (KUM) - Yakushima, Nhật Bản
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Yakushima

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 116 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Sankara Hotel & Spa Yakushima - Yakushima
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 116 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
20.164.320 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 42 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0

Wa no Cottage Sen-no-ie - Yakushima
Đã cho điểm #2
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 42 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.802.817 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 70 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Daichan House - Yakushima
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 70 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
539.907 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 271 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Minshuku Iwakawa - Yakushima
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 271 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.115.024 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 29 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Minshuku Yakushima - Yakushima
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 29 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.830.986 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
2,5

The Hotel Yakushima Ocean & Forest - Yakushima
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.295.775 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Minshuku Yakushimaya - Yakushima
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.690.141 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 74 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,4
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Jomon no Yado Manten - Yakushima
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 74 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.497.653 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3

Tashiro Annex - Yakushima
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.253.522 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 107 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Yakushima Green Hotel - Yakushima
Đã cho điểm #10
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 107 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.356.808 ₫

Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0

Minshuku Umikawa - Yakushima
Đã cho điểm #11
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.408.451 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Pension Sky View - Yakushima
Đã cho điểm #12
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.009.390 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Oyado Tsuruya - Yakushima
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.159.625 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mori no Kirameki - Hostel - Yakushima
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.417.841 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Minshuku Takesugi - Yakushima
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.619.719 ₫

Top Sân bay Yakushima hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Yakushima

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Yakushima có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Yakushima đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Yakushima?

Are there Yakushima hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Yakushima?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Yakushima bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Yakushima