Khách sạn gần sân bay Sân bay Yakushima

Khách sạn gần sân bay Sân bay Yakushima

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Yakushima

Yakushima (KUM) - Yakushima, Nhật Bản
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Yakushima

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 57 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Sen-no-ie - Yakushima
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 57 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.539.830 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 84 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Sankara Hotel & Spa Yakushima - Yakushima
Đã cho điểm #2
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 84 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
22.258.140 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 362 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Minshuku Iwakawa - Yakushima
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 362 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.039.022 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Minshuku Yakushima - Yakushima
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.031.864 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 74 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Daichan House - Yakushima
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 74 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
554.145 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 243 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,5

Seaside Hotel Yakushima - Yakushima
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 243 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.056.569 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 94 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
7,9

Minshuku Umikawa - Yakushima
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 94 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.408.451 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 167 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2

Yakushima Green Hotel - Yakushima
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 167 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.509.583 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 75 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5

Jomon no Yado Manten - Yakushima
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 75 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.525.514 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 41 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Minshuku Yakushimaya - Yakushima
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 41 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.662.434 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 69 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,3

Tashiro Annex - Yakushima
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 69 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.932.349 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4

Pension Sky View - Yakushima
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.685.523 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Oyado Tsuruya - Yakushima
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.124.221 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Mori No Kirameki - Hostel - Yakushima
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.378.204 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Minshuku Takesugi - Yakushima
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.528.285 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Yakushima

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Yakushima có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Yakushima đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Yakushima?

Ở chỗ nào tại Yakushima?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Yakushima bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Yakushima