Khách sạn gần sân bay Sân bay Kim Hoa Yiwu

Khách sạn gần sân bay Sân bay Kim Hoa Yiwu

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Kim Hoa Yiwu

Yiwu (YIW) - Kim Hoa, Chiết Giang, Trung Quốc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Kim Hoa Yiwu

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 111 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7

Yiwu Marriott Hotel - Kim Hoa
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 111 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.897.984 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 109 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Shangri-La Yiwu - Kim Hoa
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 109 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.803.085 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 122 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Yindu Hotel - Kim Hoa
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 122 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.911.033 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 50 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Yiwu Kasion Purey Hotel - Kim Hoa
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 50 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
996.442 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 62 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5

Kingdom Hotel - Kim Hoa
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 62 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.779.360 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 26 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
6,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,5

Yourworld International Conference Center - Kim Hoa
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 26 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.921.709 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 44 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4

Ramada Plaza Yiwu - Kim Hoa
Đã cho điểm #7
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 44 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
948.992 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,1
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 114 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
5,8
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
6,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,1

Yiwu Yuejia Hotel - Kim Hoa
Đã cho điểm #8
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.115.066 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 20 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
6,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,3

Hengna International Hotel - Kim Hoa
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 20 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.328.589 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Tian Heng International Hotel - Kim Hoa
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.731.910 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Yiwu Yueting International Hotel - Kim Hoa
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.138.791 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Yiwu Yimei Plaza Hotel - Kim Hoa
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.981.021 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Junhong Business Hotel - Kim Hoa
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
453.619 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Yiwu Bali Plaza Hotel - Kim Hoa
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.258.838 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Jinjiang Inn Yiwu - Kim Hoa
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
427.047 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Kim Hoa Yiwu

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kim Hoa Yiwu có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Kim Hoa Yiwu đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Kim Hoa Yiwu?

Ở chỗ nào tại Kim Hoa?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Kim Hoa Yiwu bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Kim Hoa