Khách sạn gần sân bay Sân bay Thành phố Zakynthos Dionsios Salomos

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thành phố Zakynthos Dionsios Salomos

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thành phố Zakynthos Dionsios Salomos

Dionsios Salomos (ZTH) - Thành phố Zakynthos, Ionian Islands, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thành phố Zakynthos Dionsios Salomos

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 760 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Cactus Hotel - Thành phố Zakynthos
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 760 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.376.038 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 500 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0

Crystal Beach Hotel - Thành phố Zakynthos
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 500 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.945.433 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 275 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4

Two Brothers Studios & Apts - Thành phố Zakynthos
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 275 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
806.643 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 316 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0

Atlantis Hotel - Laganas
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 316 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.043.891 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 303 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Marelen Hotel - Thành phố Zakynthos
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.657.177 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Bitzaro Palace Hotel - Thành phố Zakynthos
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.135.232 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 155 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Oscar Hotel - Aparthotel - Laganas
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 155 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.115.066 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 187 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Meandros Boutique & Spa Hotel - Adults Only - Thành phố Zakynthos
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 187 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.443.654 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 170 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Hotel Sirocco - Adults Only - Thành phố Zakynthos
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.138.791 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 87 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
10,0

Mediterranean Beach Resort - Laganas
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 87 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.056.940 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 39 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Canadian Hotel - Thành phố Zakynthos
Đã cho điểm #11
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 39 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
877.818 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 113 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Karras Hotel - Laganas
Đã cho điểm #12
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 113 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.637.011 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,7
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 96 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
2,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0

Vossos Hotel Apartments - Laganas
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 96 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
996.442 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Astir Beach - Laganas
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.399.763 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Anastasia Beach Hotel - Laganas
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.542.112 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thành phố Zakynthos Dionsios Salomos

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thành phố Zakynthos Dionsios Salomos có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thành phố Zakynthos Dionsios Salomos đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thành phố Zakynthos Dionsios Salomos cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thành phố Zakynthos Dionsios Salomos?

Ở chỗ nào tại Thành phố Zakynthos?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thành phố Zakynthos Dionsios Salomos bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.