Khách sạn gần sân bay Sân bay A Coruña

Khách sạn gần sân bay Sân bay A Coruña

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay A Coruña

A Coruña (LCG) - A Coruña, Galicia, Tây Ban Nha
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay A Coruña

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.332 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1

Hotel Attica 21 Coruña - A Coruña
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.332 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.582.995 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.088 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Eurostars Blue Coruña - A Coruña
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.088 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.876.979 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.753 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Alda Alborán Rooms - A Coruña
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.753 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.130.711 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.805 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Hesperia A Coruña Centro - A Coruña
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 3.805 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.582.995 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.551 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Hotel Riazor - A Coruña
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 3.551 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.809.137 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.722 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Hotel Avenida - A Coruña
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.722 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.424.695 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.176 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Ibis Styles A Coruña - A Coruña
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.447.309 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 704 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2

Hostal Roma - A Coruña
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 704 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.017.640 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.556 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,7
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

NH Collection A Coruña Finisterre - A Coruña
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.556 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.532.791 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.623 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Eurostars Atlántico - A Coruña
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.623 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.741.294 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.290 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Hotel Carris Marineda - A Coruña
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.290 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.447.309 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.360 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Hotel Moon - A Coruña
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.360 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.175.939 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.306 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

AC Hotel A Coruña by Marriott - A Coruña
Đã cho điểm #13
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.306 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.515.152 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 304 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Hostal Palas - A Coruña
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 304 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
995.025 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Liste Station - A Coruña
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
633.198 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay A Coruña

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay A Coruña có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay A Coruña đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay A Coruña cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay A Coruña?

Ở chỗ nào tại A Coruña?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay A Coruña bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.