Khách sạn gần sân bay Sân bay Thị trấn Vigo

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thị trấn Vigo

Vigo (VGO) - Thị trấn Vigo, Galicia, Tây Ban Nha
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Thị trấn Vigo

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thị trấn Vigo

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.109 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Agua de Mar Hotel Boutique - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.109 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.335.199 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 782 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6

Hotel Inffinit - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 782 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.651.424 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.310 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

NH Collection Vigo - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.310 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.846.023 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.587 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Gran Hotel Nagari Boutique & Spa - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.587 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.575.773 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 845 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5

Hotel Ogalia - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 845 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.773.048 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.412 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Occidental Vigo - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 3.412 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.091.949 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.224 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Zenit Vigo - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.224 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.994.649 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.465 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2

Maroa Hotel - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.465 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.359.524 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.768 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Hotel Vigo Los Galeones Affiliated by Meliá - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.768 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.189.249 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.530 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4

Silken Axis Vigo - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.530 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.970.324 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.420 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Hotel Ciudad de Vigo - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.420 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.970.324 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.295 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Oca Ipanema Hotel - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.295 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.654.099 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.663 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Hotel Sercotel Tres Luces - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.663 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.678.424 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.440 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Hotel Pantón - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.440 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.508.149 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 820 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Hotel Avión - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #15
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 820 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.678.424 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thị trấn Vigo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Vigo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Vigo đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Vigo cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thị trấn Vigo?

Ở chỗ nào tại Thị trấn Vigo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thị trấn Vigo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.