Khách sạn gần sân bay Sân bay Thị trấn Vigo

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thị trấn Vigo

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thị trấn Vigo

Vigo (VGO) - Thị trấn Vigo, Galicia, Tây Ban Nha
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thị trấn Vigo

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 754 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Agua de Mar Hotel Boutique - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 754 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.151.544 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 685 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7

Hotel Inffinit - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 685 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.040.225 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
3,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
5,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.458 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
3,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
5,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
3,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
5,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1

Gran Hotel Nagari Boutique & Spa - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.458 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.765.202 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.361 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

NH Collection Vigo - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.361 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.853.134 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 692 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Hotel Ogalia - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 692 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.385.407 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.653 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Occidental Vigo - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.653 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.730.590 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.692 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Zenit Vigo - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.692 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.894.294 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.017 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4

Maroa Hotel - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.017 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.151.544 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.551 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Hotel Atlántico Vigo - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.551 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.824.135 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.120 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Hotel Vigo Los Galeones Affiliated by Meliá - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #10
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.120 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.777.363 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.504 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Hotel Silken Axis Vigo - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.504 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.870.908 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.277 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
2,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Hotel Sercotel Tres Luces - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.277 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.613.658 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.248 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1

Oca Ipanema Hotel - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #13
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.248 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.660.431 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.150 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8

Hotel Ciudad de Vigo - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.150 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.011.226 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 585 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Hotel Avion - Thị trấn Vigo
Đã cho điểm #15
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 585 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.473.340 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thị trấn Vigo

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Vigo có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Vigo đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Vigo cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thị trấn Vigo?

Ở chỗ nào tại Thị trấn Vigo?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thị trấn Vigo bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.