Khách sạn gần sân bay Sân bay Beirut

Khách sạn gần sân bay Sân bay Beirut

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Beirut

Beirut (BEY) - Beirut, Lebanon (Li-băng)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Beirut

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 150 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Hotel Albergo - Beirut
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 150 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.836.924 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 134 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Citea Apart Hotel - Beirut
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 134 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.150.336 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 502 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

Radisson Blu Hotel, Beirut Verdun - Beirut
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 502 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.918.694 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 256 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

The Smallville Hotel - Beirut
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 256 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.474.636 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 223 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

The Key Beirut - Beirut
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 223 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.536.253 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 482 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Lancaster Eden Bay - Beirut
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 482 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.597.869 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
5,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 273 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Lancaster Tamar Hotel - Beirut
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 273 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.177.439 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 91 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,8

Lahoya Verdun - Beirut
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 91 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.853.139 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 148 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Sofitel Beirut Le Gabriel - Beirut
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 148 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.586.519 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 145 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Staybridge Suites Beirut - Beirut
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 145 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.242.993 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 429 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6

Kempinski Summerland Hotel & Resort Beirut - Beirut
Đã cho điểm #11
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 429 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.339.125 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 182 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

The Cosmopolitan Hotel - Beirut
Đã cho điểm #12
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 182 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.223.767 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 298 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Parktower Suites - Beirut
Đã cho điểm #13
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 298 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.571.231 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 454 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,8

Coral Beach Hotel and Resort Beirut - Beirut
Đã cho điểm #14
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 454 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.868.428 ₫

Sạch sẽ
5,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,5
Tổng quát 6,2 Tốt
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0

Galleria Hotel Beirut - Beirut
Đã cho điểm #15
6,2
Tốt 6,2
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.042.391 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Beirut

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Beirut có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Beirut đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Beirut?

Ở chỗ nào tại Beirut?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Beirut bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.