Khách sạn gần sân bay Sân bay Beirut

Khách sạn gần sân bay Sân bay Beirut

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Beirut

Beirut (BEY) - Beirut, Lebanon (Li-băng)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Beirut

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 195 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Albergo Hotel - Beirut
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 195 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.175.200 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 140 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Citea Apart Hotel - Beirut
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 140 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.546.266 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 231 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Lancaster Suites Raouche - Beirut
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 231 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.663.692 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 751 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Radisson Blu Hotel, Beirut Verdun - Beirut
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 751 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.203.852 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 70 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

The Key Beirut - Beirut
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 70 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.837.953 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 682 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7

Lancaster Plaza Beirut - Beirut
Đã cho điểm #6
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 682 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.190.231 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 401 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Kempinski Summerland Hotel & Resort Beirut - Beirut
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 401 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.169.094 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 220 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Staybridge Suites Beirut - Beirut
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 220 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.227.337 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 156 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Sofitel Beirut Le Gabriel - Beirut
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 156 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.697.041 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 457 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Lancaster Eden Bay - Beirut
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 457 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.806.952 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 420 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Lancaster Tamar Hotel - Beirut
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 420 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.348.521 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 261 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5

The Smallville Hotel - Beirut
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 261 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.790.982 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 136 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,0

Lahoya Verdun - Beirut
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 136 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.381.870 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 403 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0

Coral Beach Hotel and Resort Beirut - Beirut
Đã cho điểm #14
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 403 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.485.675 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Galleria Hotel Beirut - Beirut
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.638.798 ₫

Top Sân bay Beirut hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Beirut

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Beirut có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Beirut đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Beirut?

Are there Beirut hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Beirut?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Beirut bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.