Khách sạn gần sân bay Sân bay Belfast City

Khách sạn gần sân bay Sân bay Belfast City

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Belfast City

Belfast City (BHD) - Belfast, Northern Ireland, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Belfast City

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 631 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

The Merchant Hotel - Belfast
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 631 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
17.026.212 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.436 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

The Fitzwilliam Hotel Belfast - Belfast
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 3.436 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.358.386 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.624 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Ten Square Hotel - Belfast
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 4.624 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.167.711 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.261 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Bullitt Hotel - Belfast
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.261 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.690.791 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
7,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.622 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
7,1
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
7,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Maldron Hotel Belfast City - Belfast
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 4.622 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.873.812 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
8,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.069 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
8,8
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
8,8
Địa điểm
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Europa Hotel - Belfast
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 3.069 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.523.313 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.451 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Hilton Belfast - Belfast
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 4.451 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.871.260 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 714 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Stormont Hotel - Belfast
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 714 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.992.346 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.193 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,4
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2

Tuyệt hảo 8,0
Ưu: Custumer Sevise nice
ibis Belfast City Centre - Belfast
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 4.193 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
30.688.936 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,4
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 17 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,4
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,4
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0

Park Inn By Radisson, Belfast - Belfast
Đã cho điểm #10
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 17 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
16.330.318 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
7,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 10.478 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
7,7
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,7
Thức ăn
6,5
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Jurys Inn Belfast - Belfast
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 10.478 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.128.973 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.458 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,7
Tiện nghi
7,7
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,7
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Ramada by Wyndham Belfast City Centre - Belfast
Đã cho điểm #12
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 4.458 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.641.847 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,7
Thức ăn
8,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.204 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,7
Thức ăn
8,3
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Clayton Hotel Belfast - Belfast
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 3.204 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.012.991 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.916 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Malmaison Belfast - Belfast
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.916 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.592.902 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Park Avenue Hotel - Belfast
Đã cho điểm #15
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.196.011 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Belfast City

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Belfast City có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Belfast City đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Belfast City cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Belfast City?

Ở chỗ nào tại Belfast?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Belfast City bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.