Khách sạn gần sân bay Sân bay Brasilia

Khách sạn gần sân bay Sân bay Brasilia

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Brasilia

Brasilia (BSB) - Brasilia, Federal District, Brazil
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Brasilia

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.373 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Sia Park Executive Hotel - Brasilia
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 2.373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.411.058 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.245 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,0

Blue Tree Premium Jade Brasilia - Brasilia
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.245 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.619.246 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.159 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
7,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Windsor Plaza Brasilia - Brasilia
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.159 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.827.435 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.453 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Quality Hotel & Suites Brasilia - Brasilia
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.453 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.619.246 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.062 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4

St Paul Plaza Hotel - Brasilia
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 3.062 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.156.605 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 114 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Laguna Plaza Hotel - Brasilia
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.064.076 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.828 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4

ibis Styles Brasilia Aeroporto - Brasilia
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.828 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.665.511 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 977 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6

Brasilia Park Hotel - Brasilia
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 977 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
855.888 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 2.207 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4

Candango Aero Hotel - Brasilia
Đã cho điểm #9
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 2.207 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
717.095 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.013 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8

Brasilia Imperial Hotel - Brasilia
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.013 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.364.793 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 1.418 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3

Riviera Hotel - Brasilia
Đã cho điểm #11
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 1.418 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
763.359 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Vista Park Sul Hplus Long Stay - Brasilia
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
647.699 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ht Suites Mobiliadas - Brasilia
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
717.095 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,0
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0

Bonaparte Hotel - Brasilia
Đã cho điểm #14
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
975.712 ₫

Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Tổng quát 4,0 Ổn
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0

Carlton Hotel Brasilia - Brasilia
Đã cho điểm #15
4,0
Ổn 4,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.156.605 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Brasilia

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Brasilia có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Brasilia đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Brasilia cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Brasilia?

Ở chỗ nào tại Brasilia?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Brasilia bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.