vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Turany

Khách sạn gần sân bay Sân bay Turany

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Turany

Turany (BRQ) - Brno, South Moravian, Cộng hoà Séc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Turany

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.402 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Grandezza Hotel Luxury Palace - Brno
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 2.402 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.237.085 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.734 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Courtyard by Marriott Brno - Brno
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.734 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.052.584 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.164 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Barceló Brno Palace - Brno
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 3.164 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.375.462 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 931 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Hostel Mitte - Brno
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 931 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
369.004 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.057 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Hotel Cyro - Brno
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.057 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.406.827 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
4,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
4,8
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 767 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
4,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
4,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Hotel Royal Ricc - Brno
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 767 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.937.270 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 663 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Bed And Breakfast Placzek - Brno
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 663 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.083.949 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
10,0
Địa điểm
6,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.986 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
10,0
Địa điểm
6,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
6,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Efi Hotel - Brno
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3.986 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.314.576 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.176 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Apartmanovy Dum Centrum - Brno
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.176 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.083.949 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.490 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
8,7
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

Grandhotel Brno - Brno
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.490 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.306.274 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.446 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

U Heligonky - Brno
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.446 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.476.015 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.558 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6

Penzion Dvorakova - Brno
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.558 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.245.388 ₫

Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

City Hotel Brno - Brno
Đã cho điểm #13
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
853.322 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Albellus - Brno
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.083.949 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0

City Apart Hotel Brno - Brno
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
784.133 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Turany

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Turany có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Turany đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Turany cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Turany?

Ở chỗ nào tại Brno?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Turany bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.