Khách sạn gần sân bay Sân bay Ostrava Mosnov

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ostrava Mosnov

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ostrava Mosnov

Mosnov (OSR) - Ostrava, Moravian-Silesian Region, Cộng hoà Séc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ostrava Mosnov

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 404 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Jan Maria - Ostrava
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 404 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.200.603 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.210 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5

Hotel Club Trio - Ostrava
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.210 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.575.168 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 561 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Mercure Ostrava Center Hotel - Ostrava
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.084.782 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.408 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Ruby Blue - Ostrava
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.408 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.482 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.179 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Hotel Nikolas - Ostrava
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.179 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.575.168 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 153 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Brioni Suites - Ostrava
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.829.975 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.533 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Best Western Hotel Vista - Ostrava
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.533 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.270.095 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 963 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4

Imperial Hotel Ostrava - Ostrava
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 963 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.084.782 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Hotel Akord - Ostrava
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.320.362 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.494 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Hotel Maria - Ostrava
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.494 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
949.734 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 707 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9

Harmony Club Hotel Ostrava - Ostrava
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 707 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.876.303 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 512 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
3,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Clarion Congress Hotel Ostrava - Ostrava
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 512 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.107.946 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 625 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7

Brioni Boutique Hotel - Ostrava
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 625 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.644.661 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 201 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8

Hotel Taurus - Ostrava
Đã cho điểm #14
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.482.512 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Hotel Max - Ostrava
Đã cho điểm #15
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.089.414 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ostrava Mosnov

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ostrava Mosnov có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ostrava Mosnov đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ostrava Mosnov cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ostrava Mosnov?

Ở chỗ nào tại Ostrava?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ostrava Mosnov bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Ostrava