Khách sạn gần sân bay Sân bay Calgary

Khách sạn gần sân bay Sân bay Calgary

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Calgary

Calgary (YYC) - Calgary, AB, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Calgary

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.595 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,7

Applause Hotel By Clique - Calgary
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.595 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.381.979 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 957 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Calgary Airport Marriott In-Terminal Hotel - Calgary
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 957 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.605.745 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.531 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Hotel Clique Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.531 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.918.694 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.447 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Wyndham Garden Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.447 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.849.201 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 450 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

Homewood Suites by Hilton Calgary-Airport, Alberta, Canada - Calgary
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 450 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.381.979 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 142 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Courtyard by Marriott Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 142 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.849.201 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 118 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,4

Residence Inn by Marriott Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 118 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.405.143 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
4,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.421 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
4,2
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8

Wingate by Wyndham Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 3.421 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.617.559 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.062 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
9,2
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
7,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Hampton Inn by Hilton Calgary Airport North - Calgary
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.062 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.335.650 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.992 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Acclaim Hotel Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.992 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.802.873 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.365 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Best Western Premier Freeport Inn Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.365 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.918.694 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 450 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Delta Hotels by Marriott Calgary Airport in-Terminal - Calgary
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 450 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.219.829 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.672 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
5,5
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Comfort Inn & Suites Airport North - Calgary
Đã cho điểm #13
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.672 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.872.366 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 987 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Holiday Inn Hotel & Suites - Calgary Airport North, An IHG Hotel - Calgary
Đã cho điểm #14
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 987 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.733.380 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 694 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,1

Radisson Hotel and Conference Center Calgary Arpt - Calgary
Đã cho điểm #15
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 694 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.802.873 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Calgary

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Calgary có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Calgary đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Calgary cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Calgary?

Ở chỗ nào tại Calgary?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Calgary bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.