vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Calgary

Khách sạn gần sân bay Sân bay Calgary

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Calgary

Calgary (YYC) - Calgary, AB, Canada
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Calgary

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,4
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 991 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,4
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Calgary Airport Marriott In-Terminal Hotel - Calgary
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 991 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.552.480 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.734 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9

Applause Hotel By Clique - Calgary
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.734 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.583.622 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.720 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Wyndham Garden Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.720 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.191.465 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.350 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4

Hotel Clique Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.350 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.168.397 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 823 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
9,2
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
7,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Hampton Inn by Hilton Calgary Airport North - Calgary
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 823 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.329.874 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 401 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

Homewood Suites by Hilton Calgary-Airport - Calgary
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 401 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.076.125 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 130 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Courtyard by Marriott Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 130 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.053.057 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
4,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.108 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
4,2
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Wingate by Wyndham Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 4.108 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.499.424 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 157 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Residence Inn by Marriott Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #9
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 157 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.768.167 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.685 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7

Acclaim Hotel Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #10
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.685 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.352.942 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.406 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Best Western Premier Freeport Inn Calgary Airport - Calgary
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.406 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.914.649 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.713 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
7,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6

Comfort Inn & Suites Airport North - Calgary
Đã cho điểm #12
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.713 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.799.308 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 748 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Holiday Inn Hotel & Suites Calgary Airport North - Calgary
Đã cho điểm #13
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 748 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.099.193 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 690 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Delta Hotels by Marriott Calgary Airport in-Terminal - Calgary
Đã cho điểm #14
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 690 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.137.255 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,4
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 561 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Radisson Hotel and Conference Center Calgary Arpt - Calgary
Đã cho điểm #15
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.914.649 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Calgary

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Calgary có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Calgary đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Calgary cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Calgary?

Ở chỗ nào tại Calgary?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Calgary bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.