Khách sạn gần sân bay Sân bay Cali Alfonso B. Aragon Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cali Alfonso B. Aragon Intl

Alfonso B. Aragon Intl (CLO) - Cali, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Cali Alfonso B. Aragon Intl

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cali Alfonso B. Aragon Intl

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 452 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

City Express Plus by Marriott Cali Colombia - Cali
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 452 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.121.434 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 763 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8

Hotel Ms Pacifico Chipichape - Cali
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 763 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.194.831 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 543 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,2

Azor Hotel Cali Versalles - Cali
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 543 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.243.600 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 561 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9

Hotel Diagonal Chipichape - Cali
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
999.757 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 535 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Ms Chipichape Plus - Cali
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 535 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.097.294 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.409 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Torre de Cali Plaza Hotel - Cali
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.409 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.219.215 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 717 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3

Hotel Spiwak Chipichape Cali - Cali
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 717 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.438.186 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 46 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Hotel Casa Santa Monica Norte - Cali
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 46 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.731.286 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 182 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Arco Apartasuites - Cali
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 182 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
585.224 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 207 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6

The Pelican Larry Hostel - Cali
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 207 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
414.534 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ofihotel Versalles - Cali
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
682.761 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Jovita House Bnb - Cali
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.266.277 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Dharana Casa Boutique - Cali
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
609.608 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Martin Aparta Suite - Cali
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
414.534 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,3
Tổng quát 6,1 Tốt
Dựa trên 2.244 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
6,4
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
6,8

Aw Hotel Chipichape Urban - Cali
Đã cho điểm #15
6,1
Tốt 6,1
Dựa trên 2.244 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
755.914 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cali Alfonso B. Aragon Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cali Alfonso B. Aragon Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cali Alfonso B. Aragon Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cali Alfonso B. Aragon Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cali Alfonso B. Aragon Intl?

Ở chỗ nào tại Cali?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cali Alfonso B. Aragon Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.