vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay El Eden

Khách sạn gần sân bay Sân bay El Eden

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay El Eden

El Eden (AXM) - Armenia, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay El Eden

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 217 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2

Finca Hotel la Manuela - Armenia
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 217 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.130.335 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 242 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Hotel San Jeronimo - Armenia
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 242 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
715.110 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 38 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Finca Hotel Azulinas - Armenia
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 38 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
899.654 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 239 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Volare Hotel - Armenia
Đã cho điểm #4
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 239 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
807.382 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 119 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Finca Hotel Valparaiso - Armenia
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 119 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
668.974 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 22 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Hacienda Bambusa - Armenia
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 22 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.344.868 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 157 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Hotel San Martin Armenia - Armenia
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 157 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.014.995 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 263 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Eco Hotel Las Palmas - Armenia
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 263 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
507.498 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2

Hotel Gran Via - Armenia
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
576.702 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 446 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3

Hotel Centenario - Armenia
Đã cho điểm #10
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 446 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
622.838 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,9
Tổng quát
2,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 80 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,8
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,9
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
6,4
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
5,9
Địa điểm
5,6
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,5

Hotel Vermon Armenia - Armenia
Đã cho điểm #11
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 80 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
346.021 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Los Juanes - Armenia
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.792.388 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Bolivar Plaza - Armenia
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.337.947 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Zuldemayda - Armenia
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.291.811 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Victoria's Park Hotel - Armenia
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.522.492 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay El Eden

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay El Eden có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay El Eden đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay El Eden cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay El Eden?

Ở chỗ nào tại Armenia?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay El Eden bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Armenia