Khách sạn gần sân bay Sân bay Manizales La Nubia

Khách sạn gần sân bay Sân bay Manizales La Nubia

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Manizales La Nubia

La Nubia (MZL) - Manizales, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Manizales La Nubia

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 271 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8

Hotel Casa Galvez - Manizales
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 271 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.204.541 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 391 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Golden Frog Mountain Hostel - Manizales
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 391 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
254.807 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 85 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7

Hotel Regine's Manizales - Manizales
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 85 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
857.077 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 435 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Estelar Recinto Del Pensamiento Hotel Y Centro De Convenciones - Manizales
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 435 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.111.884 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 298 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Hotel Estelar El Cable - Manizales
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 298 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.274.033 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 143 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5

Hostal de la 57 - Manizales
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 143 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
555.942 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 367 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Europa Hotel Boutique Manizales - Manizales
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 367 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
857.077 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 718 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Hotel Carretero - Manizales
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 718 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.459.347 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 414 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Hotel Varuna - Manizales
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 414 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.922.632 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 92 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8

Hotel Portal De Milán - Manizales
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 92 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.088.720 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 662 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3

Hotel Pop Art Las Colinas - Manizales
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 662 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
880.241 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal De La Montana - Manizales
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
231.643 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pórtico Concept Hotel - Manizales
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.088.720 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Tu Casa - Manizales
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
315.729 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
10,0
Tiện nghi
3,9
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,9
Tổng quát 5,9 Ổn
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
10,0
Tiện nghi
3,9
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
10,0
Tiện nghi
3,9
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,9

Termales Del Otono - Manizales
Đã cho điểm #15
5,9
Ổn 5,9
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.339.588 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Manizales La Nubia

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Manizales La Nubia có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Manizales La Nubia đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Manizales La Nubia cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Manizales La Nubia?

Ở chỗ nào tại Manizales?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Manizales La Nubia bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở