vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay La Nubia

Khách sạn gần sân bay Sân bay La Nubia

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay La Nubia

La Nubia (MZL) - Manizales, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay La Nubia

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 183 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Hotel Casa Galvez - Manizales
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 183 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.268.743 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 430 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Golden Frog Mountain Hostel - Manizales
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 430 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
484.430 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 375 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Hotel Varuna - Manizales
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 375 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.130.335 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 239 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Hotel Estelar El Cable - Manizales
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 239 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.245.675 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 47 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7

Hotel Regine's Manizales - Manizales
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 47 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
784.314 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 137 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3

Hostal de la 57 - Manizales
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 137 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
576.702 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 398 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Estelar Recinto Del Pensamiento Hotel Y Centro De Convenciones - Manizales
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 398 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.176.471 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 583 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Hotel Carretero - Manizales
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 583 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.430.220 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 319 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Europa Hotel Boutique - Manizales
Đã cho điểm #9
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 319 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
761.246 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 510 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Hotel Pop Art Las Colinas - Manizales
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 510 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.014.995 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.297 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,0

Termales El Otoño - Manizales
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.297 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.006.921 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 104 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

Hotel Portal De Milan - Manizales
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 104 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
991.927 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal De La Montana - Manizales
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
230.681 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hoteles Portico Galeria & Cava - Manizales
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.130.335 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hostal Tu Casa - Manizales
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
314.418 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay La Nubia

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Nubia có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Nubia đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay La Nubia cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay La Nubia?

Ở chỗ nào tại Manizales?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay La Nubia bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Manizales