vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Matecana

Khách sạn gần sân bay Sân bay Matecana

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Matecana

Matecana (PEI) - Pereira, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Matecana

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 340 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,5

Hotel Spa La Colina - Pereira
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 340 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.153.001 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 211 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5

Hotel Castilla Real - Pereira
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 211 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.442.969 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 628 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Ghl Hotel Abadia Plaza - Pereira
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 628 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.053.596 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.447 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Movich Hotel de Pereira - Pereira
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.447 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.534.586 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 113 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6

Hotel Don Alfonso - Pereira
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 113 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.534.586 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 627 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Zione Luxury Hotel Pereira - Pereira
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 627 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.328.448 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 358 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1

Gran Hotel Pereira - Pereira
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 358 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
870.362 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 91 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
2,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
7,5

Finca Hotel Villa Ilusion - Pereira
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 91 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
755.841 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 86 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Hotel Habitat - Pereira
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 86 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.099.405 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 81 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

La Rivera Hotel - Pereira
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 81 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.649.107 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 76 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7

Hotel 721 - Pereira
Đã cho điểm #11
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 76 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
618.416 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 30 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2

Aparta Hotel San Juan del Lago - Pereira
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 30 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
755.841 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 49 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4

Hotel Pueblito Cafetero - Pereira
Đã cho điểm #13
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 49 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.465.873 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Torreon - Pereira
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
870.362 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Luxor Plaza - Pereira
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
183.235 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Matecana

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Matecana có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Matecana đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Matecana cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Matecana?

Ở chỗ nào tại Pereira?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Matecana bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.