Khách sạn gần sân bay Sân bay Pereira Matecana

Khách sạn gần sân bay Sân bay Pereira Matecana

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Pereira Matecana

Matecana (PEI) - Pereira, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Pereira Matecana

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 273 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Hotel Castilla Real - Pereira
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 273 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.696.886 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 368 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,8

Hotel Spa La Colina - Pereira
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 368 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.649.931 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 896 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7

Ghl Hotel Abadia Plaza - Pereira
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 896 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.231.986 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2

Finca Hotel Villa Ilusion - Pereira
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
697.351 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 118 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8

Hotel Don Alfonso - Pereira
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 118 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.231.986 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.938 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0

Movich Hotel de Pereira - Pereira
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.938 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.929.336 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.533 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

Hotel Soratama - Pereira
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.533 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.162.251 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 811 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2

El Gran Hotel de Pereira - Pereira
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 811 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.022.781 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 544 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Zi One Luxury Hotel - Pereira
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 544 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.441.191 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 179 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,3

San Simon Hotel Boutique - Pereira
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 179 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.115.761 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 75 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6

Hotel Zandu - Pereira
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 75 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
534.636 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 34 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Apartahotel San Juan Del Lago - Pereira
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 34 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
627.616 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Pueblito Cafetero - Pereira
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.301.721 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Torreon - Pereira
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
883.311 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Luxor Plaza Hotel - Pereira
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
836.821 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Pereira Matecana

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pereira Matecana có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pereira Matecana đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Pereira Matecana cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Pereira Matecana?

Ở chỗ nào tại Pereira?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Pereira Matecana bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.