vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Jose Maria Cordova Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Jose Maria Cordova Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Jose Maria Cordova Intl

Jose Maria Cordova Intl (MDE) - Medellín, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Jose Maria Cordova Intl

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 166 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Patio del Mundo - Medellín
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 166 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.150.874 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.525 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Binn Hotel - Medellín
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.525 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.276.909 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.412 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Novotel Medellin El Tesoro - Medellín
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.412 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.540.939 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 233 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7

La Campana Hotel Boutique - Medellín
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 233 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
735.971 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 373 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Intercontinental Medellin - Medellín
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 373 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.954.922 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 781 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Hotel Casa Victoria - Medellín
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 781 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
896.965 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 131 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Cyan Suites - Medellín
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 131 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
873.966 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 169 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1

Casa Mosaico Hotel Boutique - Medellín
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 169 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.724.932 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 957 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,0
Tiện nghi
7,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

The Morgana Poblado Suites Hotel - Medellín
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 957 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
988.961 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 882 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

The Garden of Blues Hostel - Medellín
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 882 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
252.990 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
2,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 447 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6

Hotel Greenview Medellin - Medellín
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 447 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
574.978 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 370 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Hotel Poblado Boutique Express - Medellín
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 370 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
735.971 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Las Rosas Hotel Boutique - Medellín
Đã cho điểm #13
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.839.927 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 1.429 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0

Selina Medellin - Medellín
Đã cho điểm #14
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 1.429 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.034.959 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Kolor Hotel Boutique - Medellín
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
942.963 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Jose Maria Cordova Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Jose Maria Cordova Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Jose Maria Cordova Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Jose Maria Cordova Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Jose Maria Cordova Intl?

Ở chỗ nào tại Medellín?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Jose Maria Cordova Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.