Khách sạn gần sân bay Sân bay Medellín Jose Maria Cordova Intl

Khách sạn gần sân bay Sân bay Medellín Jose Maria Cordova Intl

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Medellín Jose Maria Cordova Intl

Jose Maria Cordova Intl (MDE) - Medellín, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Medellín Jose Maria Cordova Intl

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 188 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Patio del Mundo - Medellín
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 188 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.531.338 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 425 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

La Campana Hotel Boutique - Medellín
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 425 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.216.090 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 379 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Binn Hotel - Medellín
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 379 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.993.452 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.672 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
7,9
Tổng quát
7,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7

Novotel Medellin El Tesoro - Medellín
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.672 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.478.953 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 696 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Hotel Casa Victoria - Medellín
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 696 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.590.272 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 435 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Intercontinental Medellin - Medellín
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 435 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.115.997 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.035 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

The Morgana Poblado Suites Hotel - Medellín
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.035 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.029.000 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 835 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2

Hotel Greenview Medellin - Medellín
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 835 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.099.159 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
3,5
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 961 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
3,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9

Selina Medellin - Medellín
Đã cho điểm #9
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 961 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.426.567 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 139 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,9

Las Rosas Hotel Boutique - Medellín
Đã cho điểm #10
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 139 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.052.386 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Casa Mosaico Hotel Boutique - Medellín
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.847.522 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cyan Suites - Medellín
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.660.431 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Kolor Hotel Boutique - Medellín
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.689.430 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Garden of Blues Hostel - Medellín
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
257.250 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

In House The Hotel - Medellín
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.075.772 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Medellín Jose Maria Cordova Intl

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Medellín Jose Maria Cordova Intl có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Medellín Jose Maria Cordova Intl đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Medellín Jose Maria Cordova Intl cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Medellín Jose Maria Cordova Intl?

Ở chỗ nào tại Medellín?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Medellín Jose Maria Cordova Intl bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.