Khách sạn gần sân bay Sân bay Medellín Enrique Olaya

Khách sạn gần sân bay Sân bay Medellín Enrique Olaya

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Medellín Enrique Olaya

Enrique Olaya (EOH) - Medellín, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Medellín Enrique Olaya

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.910 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Ghl Hotel Portón Medellín - Medellín
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.910 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.573.621 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.006 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Four Points by Sheraton Medellin - Medellín
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.006 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.350.904 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 957 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Leblón Suites Hotel - Medellín
Đã cho điểm #3
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 957 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.930.216 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 121 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Alcazar de Oviedo by EE Hoteles - Medellín
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 121 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.979.708 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.039 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Novelty Suites Hotel - Medellín
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.039 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.152.933 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 518 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Aparta Hotel Portal del Rodeo - Medellín
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 518 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.088.840 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 201 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1

Affinity Aparta Hotel - Medellín
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.571.394 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 562 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Hotel Loyds - Medellín
Đã cho điểm #8
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 562 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.633.260 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 445 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Hotel Poblado Plaza - Medellín
Đã cho điểm #9
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 445 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.316.011 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 408 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7

Black Sheep Medellin - Medellín
Đã cho điểm #10
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 408 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
890.869 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 219 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5

Hotel Quinta Avenida - Medellín
Đã cho điểm #11
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 219 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.088.840 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.246 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Hotel San Fernando Plaza - Medellín
Đã cho điểm #12
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 4.246 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.489.236 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.456 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Los Patios Hostel - Medellín
Đã cho điểm #13
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.456 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.796 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.100 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Hotel Dix - Medellín
Đã cho điểm #14
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.064.094 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 496 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

Hotel Belen Plaza - Medellín
Đã cho điểm #15
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 496 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
866.123 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Medellín Enrique Olaya

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Medellín Enrique Olaya có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Medellín Enrique Olaya đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Medellín Enrique Olaya cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Medellín Enrique Olaya?

Ở chỗ nào tại Medellín?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Medellín Enrique Olaya bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.