Khách sạn gần sân bay Sân bay Medellín Enrique Olaya

Khách sạn gần sân bay Sân bay Medellín Enrique Olaya

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Medellín Enrique Olaya

Enrique Olaya (EOH) - Medellín, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Medellín Enrique Olaya

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.696 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Hotel Porton Medellin - Medellín
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.696 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.242.237 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 810 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Four Points by Sheraton Medellin - Medellín
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 810 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.587.302 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 277 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

Portal Del Rodeo Aparta Hotel - Medellín
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 277 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
943.180 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 256 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Affinity Aparta Hotel - Medellín
Đã cho điểm #4
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 256 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.702.324 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.472 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Los Patios Hostel - Medellín
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.472 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.081.206 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 756 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Novelty Suites Hotel - Medellín
Đã cho điểm #6
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 756 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.403.267 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 586 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Leblón Suites Hotel - Medellín
Đã cho điểm #7
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 586 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.311.250 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 441 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,4
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Hotel Poblado Plaza - Medellín
Đã cho điểm #8
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 441 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.231.424 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
7,9
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.976 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
7,9
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
9,7
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
6,8
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Hotel San Fernando Plaza - Medellín
Đã cho điểm #9
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.976 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.863.355 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 740 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Mi Hotel Sandiego - Medellín
Đã cho điểm #10
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 740 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.104.210 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 578 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Hotel Vivre - Medellín
Đã cho điểm #11
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 578 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
828.158 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 438 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Hotel Loyds - Medellín
Đã cho điểm #12
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 438 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
966.184 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 124 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Hotel El Portón De San Joaquín - Medellín
Đã cho điểm #13
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 124 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
736.140 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 334 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Black Sheep Hostel - Adults Only - Medellín
Đã cho điểm #14
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 334 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
644.123 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 256 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0

Mandala Hotel Belen - Medellín
Đã cho điểm #15
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 256 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.219.232 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Medellín Enrique Olaya

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Medellín Enrique Olaya có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Medellín Enrique Olaya đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Medellín Enrique Olaya cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Medellín Enrique Olaya?

Ở chỗ nào tại Medellín?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Medellín Enrique Olaya bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.