Khách sạn gần sân bay Sân bay Bogotá El Dorado

Khách sạn gần sân bay Sân bay Bogotá El Dorado

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Bogotá El Dorado

El Dorado (BOG) - Bogotá, Colombia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Bogotá El Dorado

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 5.392 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0

HILTON GARDEN INN BOGOTA AIRPORT - Bogotá
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 5.392 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.643.579 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.066 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1

Holiday Inn Bogota Airport - Bogotá
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.066 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.347.970 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 810 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Aloft Bogota Airport - Bogotá
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 810 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.690.538 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 218 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2

Hotel Confort Bogotá - Bogotá
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 218 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
915.708 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.741 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Courtyard by Marriott Bogota Airport - Bogotá
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.741 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.089.693 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.560 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Movich Buro 26 - Bogotá
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 3.560 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.690.538 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 246 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Hotel Bogota House - Bogotá
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 246 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
469.594 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 81 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,2

Hotel Boutique Mendoza - Bogotá
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 81 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
610.472 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 6.832 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,9
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Hotel Habitel Select - Bogotá
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 6.832 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.314.863 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,7
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 17 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,7
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,4
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,5
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
8,0

City Express Junior Bogota Aeropuerto - Bogotá
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 17 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.173.985 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 120 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Ayenda Nabusimake - Bogotá
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 120 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
727.871 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 746 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Hotel Casa Huesped Kiwi - Bogotá
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 746 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
680.912 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 283 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8

Ayenda 1071 Fontibon - Bogotá
Đã cho điểm #13
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 283 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
774.830 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,1 Tốt
Dựa trên 99 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
5,9
Địa điểm
6,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1

Lafont Park Hotel - Bogotá
Đã cho điểm #14
7,1
Tốt 7,1
Dựa trên 99 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
375.676 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 569 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,6

Ayenda Laguna Dorado - Bogotá
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 569 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
680.912 ₫

Top Sân bay Bogotá El Dorado hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Bogotá El Dorado

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bogotá El Dorado có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bogotá El Dorado đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Bogotá El Dorado cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Bogotá El Dorado?

Are there El Dorado hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Bogotá?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Bogotá El Dorado bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.