Khách sạn gần sân bay Sân bay Carcassonne Salvaza

Khách sạn gần sân bay Sân bay Carcassonne Salvaza

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Carcassonne Salvaza

Salvaza (CCF) - Carcassonne, Aude, Pháp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Carcassonne Salvaza

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 337 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9

Hôtel Restaurant Le Parc Franck Putelat - Carcassonne
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 337 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.783.467 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 197 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

La Maison Vieille - Carcassonne
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 197 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.100.047 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.181 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8

Hotel Du Pont Vieux - Carcassonne
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.181 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.888.681 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.052 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8

Hotel de la Cite Carcassonne - MGallery Collection - Carcassonne
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.052 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.544.857 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 97 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1

Domaine d'Auriac - Carcassonne
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 97 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.206.201 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 399 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8

Bloc G - Carcassonne
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 399 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.724.284 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.298 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4

Hôtel Le Donjon - Coeur de la Cité Médiévale - Carcassonne
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.298 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.462.189 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.353 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3

Hotel Astoria - Carcassonne
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.353 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.113.669 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.148 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Hôtel Les Trois Couronnes - Carcassonne
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.148 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.100.047 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 365 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,4

Hotel Montsegur - Carcassonne
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 365 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.653.829 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.768 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1

Kyriad Carcassonne - Aéroport - Carcassonne
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.768 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.231.095 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.780 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7

ibis budget Carcassonne Aéroport - Carcassonne
Đã cho điểm #12
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.780 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.409.113 ₫

Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0

Logis Hotel l'Etoile - Carcassonne
Đã cho điểm #13
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.573.509 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 2.108 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,1
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3

Premiere Classe Carcassonne - Carcassonne
Đã cho điểm #14
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 2.108 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.628 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
8,1
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 200 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
6,6
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5

Fasthotel Carcassonne - Carcassonne
Đã cho điểm #15
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 200 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.573.509 ₫

Top Sân bay Carcassonne Salvaza hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Carcassonne Salvaza

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Carcassonne Salvaza có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Carcassonne Salvaza đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Carcassonne Salvaza cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Carcassonne Salvaza?

Are there Salvaza hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Carcassonne?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Carcassonne Salvaza bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.