Khách sạn gần sân bay Sân bay Carlsbad Karlovy Vary

Khách sạn gần sân bay Sân bay Carlsbad Karlovy Vary

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Carlsbad Karlovy Vary

Karlovy Vary (KLV) - Carlsbad, Carlsbad Region, Cộng hoà Séc
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Carlsbad Karlovy Vary

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 624 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Hotel Embassy - Carlsbad
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 624 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.000.698 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.843 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Hotel Romance Puskin - Carlsbad
Đã cho điểm #2
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.843 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.581.996 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 464 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4

Promenáda Romantic Hotel - Carlsbad
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 464 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.210.049 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 4.904 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0

Grandhotel Pupp - Carlsbad
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 4.904 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.419.633 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.587 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,7

Hotel Boston - Carlsbad
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.587 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.651.547 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 363 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Slunecni lazne - Carlsbad
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 363 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.907.653 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 336 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9

Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness Hotel - Carlsbad
Đã cho điểm #7
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 336 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.233.543 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 655 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Ea Hotel Atlantic Palace - Carlsbad
Đã cho điểm #8
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 655 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.256.339 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.073 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0

Villa Basileia - Carlsbad
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.073 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.907.653 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 261 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,0

Luxury Spa & Wellness Hotel Prezident - Carlsbad
Đã cho điểm #10
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 261 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.466.155 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.475 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,3

Spa Hotel Imperial - Carlsbad
Đã cho điểm #11
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.475 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.163.760 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 440 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Parkhotel Richmond - Carlsbad
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 440 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.372.878 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 536 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Spa Hotel Schlosspark - Carlsbad
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 536 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.140.033 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 100 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
6,9

Karlsbad Grande Madonna - Carlsbad
Đã cho điểm #14
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 100 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.884.160 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 115 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6

Hotel Vitkova Hora - Carlsbad
Đã cho điểm #15
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 115 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.837.637 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Carlsbad Karlovy Vary

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Carlsbad Karlovy Vary có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Carlsbad Karlovy Vary đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Carlsbad Karlovy Vary cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Carlsbad Karlovy Vary?

Ở chỗ nào tại Carlsbad?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Carlsbad Karlovy Vary bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.