Khách sạn gần sân bay Sân bay Cluj Napoca

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cluj Napoca

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cluj Napoca

Napoca (CLJ) - Cluj Napoca, Romania
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cluj Napoca

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 728 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Lol Et Lola Hotel - Cluj Napoca
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 728 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.276.996 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.583 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Hampton by Hilton Cluj-Napoca - Cluj Napoca
Đã cho điểm #2
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.583 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.896.714 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 870 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6

Vila Siago - Cluj Napoca
Đã cho điểm #3
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 870 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.854.461 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 316 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7

Hotel Alexis - Cluj Napoca
Đã cho điểm #4
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 316 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.478.874 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 558 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8

Royal Class Hotel - Cluj Napoca
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 558 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.441.315 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 164 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9

Pensiunea Caramell - Cluj Napoca
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 164 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.150.235 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 664 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Hotel Zimbru - Cluj Napoca
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 664 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
892.019 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 475 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1

Pensiunea Vila Dana - Cluj Napoca
Đã cho điểm #8
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 475 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
845.071 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.124 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3

Pensiunea Zbor - Cluj Napoca
Đã cho điểm #9
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.124 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.032.864 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 958 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Hotel Paradis - Cluj Napoca
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 958 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.924.883 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 360 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3

Univers T Hotel - Cluj Napoca
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 360 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.042.254 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.299 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5

Atrium Boutique Hotel Cluj City Center - Cluj Napoca
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.299 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.564 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 311 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Pensiunea Schwartz - Cluj Napoca
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 311 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
985.916 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0

Pensiunea Bellagio - Cluj Napoca
Đã cho điểm #14
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.173.709 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pensiunea Verona Cluj Aeroport - Cluj Napoca
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
985.916 ₫

Top Sân bay Cluj Napoca hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cluj Napoca

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cluj Napoca có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cluj Napoca đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cluj Napoca cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cluj Napoca?

Are there Napoca hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Cluj Napoca?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cluj Napoca bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.