Khách sạn gần sân bay Sân bay Sibiu

Khách sạn gần sân bay Sân bay Sibiu

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Sibiu

Sibiu (SBZ) - Sibiu, Romania
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Sibiu

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 596 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Hotel Casa Luxemburg- Newly Renovated - Sibiu
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 596 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.888.681 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.271 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4

Exclusive Hotel & More - Sibiu
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.271 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.242.838 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 357 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3

Pensiunea Daniel - Sibiu
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 357 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.338.657 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 533 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3

Best Western Silva Hotel - Sibiu
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 533 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.669.799 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.303 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Golden Tulip Ana Tower Sibiu - Sibiu
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.303 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.160.639 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 657 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Hotel Parc Sibiu - Sibiu
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 657 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.432.598 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.236 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

B13 Hostel - Sibiu
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.236 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.526.539 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.400 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Pension Casa Frieda - Sibiu
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.400 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.737.906 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 943 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Hilton Sibiu - Sibiu
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 943 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.076.562 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.532 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Hotel Imparatul Romanilor - Sibiu
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3.532 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.358.385 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.357 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6

Continental Forum Sibiu - Sibiu
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3.357 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.278.065 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.131 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8

Mercure Sibiu Airport - Sibiu
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.131 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.137.154 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.433 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

Ramada by Wyndham Sibiu - Sibiu
Đã cho điểm #13
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 3.433 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.231.095 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Rubin - Sibiu
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.362.142 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pensiunea Maria - Sibiu
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
704.557 ₫

Top Sân bay Sibiu hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Sibiu

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sibiu có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sibiu đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sibiu cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Sibiu?

Are there Sibiu hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Sibiu?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Sibiu bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Sibiu