Khách sạn gần sân bay Sân bay Sibiu

Khách sạn gần sân bay Sân bay Sibiu

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Sibiu

Sibiu (SBZ) - Sibiu, Romania
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Sibiu

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.260 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4

Exclusive Hotel & More - Sibiu
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.260 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.985.227 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.214 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
6,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Golden Tulip Ana Tower Sibiu - Sibiu
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.214 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.146.815 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 497 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
9,2
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Best Western Silva Hotel - Sibiu
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 497 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.278.856 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 391 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Casa Luxemburg - Sibiu
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 391 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.431.210 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 286 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6

Pensiunea Daniel - Sibiu
Đã cho điểm #5
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 286 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
969.530 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 717 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Hotel Parc Sibiu - Sibiu
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 717 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.154.202 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.268 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Casa Frieda - Sibiu
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.268 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.569.714 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 972 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Hilton Sibiu - Sibiu
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 972 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.393.352 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 238 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Pensiunea Rubin - Sibiu
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.177.286 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.049 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Mercure Sibiu Airport - Sibiu
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.049 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.615.882 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.464 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Continental Forum Sibiu - Sibiu
Đã cho điểm #11
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3.464 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.823.639 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.185 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Hotel Imparatul Romanilor - Sibiu
Đã cho điểm #12
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3.185 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.331.487 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.935 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5

Ramada by Wyndham Sibiu - Sibiu
Đã cho điểm #13
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.935 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.054.479 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 5 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,3

B13 Hostel - Sibiu
Đã cho điểm #14
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 5 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.015.698 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Pensiunea Maria - Sibiu
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
877.193 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Sibiu

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sibiu có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sibiu đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Sibiu cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Sibiu?

Ở chỗ nào tại Sibiu?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Sibiu bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Thắng cảnh ở Sibiu