Khách sạn gần sân bay Sân bay Thị trấn Corfu Ioannis Kapodistrias

Khách sạn gần sân bay Sân bay Thị trấn Corfu Ioannis Kapodistrias

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Thị trấn Corfu Ioannis Kapodistrias

Ioannis Kapodistrias (CFU) - Thị trấn Corfu, Ionian Islands, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Thị trấn Corfu Ioannis Kapodistrias

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 712 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4

Bella Venezia - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 712 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.329.003 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.206 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7

Arcadion Hotel - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.206 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.304.487 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 339 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Siora Vittoria Boutique Hotel - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 339 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.113.509 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 246 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2

Corfu Mare Hotel - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 246 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.451.582 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.247 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Oasis Hotel - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.247 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.185.585 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 589 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2

Corfu Palace - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 589 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.138.025 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.612 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Divani Corfu Palace - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #7
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.612 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.795.539 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,8
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 723 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,8
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,8
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9

Ariti Grand Hotel - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 723 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
28.340.280 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.086 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
7,8
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5

Cavalieri Hotel - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.086 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.083.845 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 1.019 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Bretagne - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #10
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 1.019 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.421.918 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,4
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 2.015 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,4
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2

Arion Hotel - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #11
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 2.015 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.083.109 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 756 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,0

Corfu Holiday Palace - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 756 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.179.456 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Dalia - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.132.876 ₫

Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0

Corfu Hellinis Hotel - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #14
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
814.906 ₫

Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Tổng quát 2,4 Tầm thường
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
2,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0

The Royal Hotel - Thị trấn Corfu
Đã cho điểm #15
2,4
Tầm thường 2,4
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.496.201 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Thị trấn Corfu Ioannis Kapodistrias

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Corfu Ioannis Kapodistrias có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Corfu Ioannis Kapodistrias đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Thị trấn Corfu Ioannis Kapodistrias cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Thị trấn Corfu Ioannis Kapodistrias?

Ở chỗ nào tại Thị trấn Corfu?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Thị trấn Corfu Ioannis Kapodistrias bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Thị trấn Corfu