Khách sạn gần sân bay Sân bay Ioannina

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ioannina

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ioannina

Ioannina (IOA) - Ioánnina, Epirus, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ioannina

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 498 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8

Its Kale Boutique Hotel - Ioánnina
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 498 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.246.931 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 390 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9

Hotel Antique - Ioánnina
Đã cho điểm #2
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 390 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.432.245 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 237 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Mir Boutique Hotel - Ioánnina
Đã cho điểm #3
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 237 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.223.767 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 120 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8

Haones Suites - Ioánnina
Đã cho điểm #4
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 120 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.968.960 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 287 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

Hotel Metropolis - Ioánnina
Đã cho điểm #5
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 287 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.011.351 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 466 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8

Saz City Life Hotel - Ioánnina
Đã cho điểm #6
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 466 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.779.709 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 719 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4

Hotel Du Lac Congress Center & Spa - Ioánnina
Đã cho điểm #7
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 719 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.034.515 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 345 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Frontzu Politia - Ioánnina
Đã cho điểm #8
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 345 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.760.482 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 839 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7

Epirus Palace Congress & Spa - Ioánnina
Đã cho điểm #9
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 839 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.802.873 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.173 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Kentrikon Hotel - Ioánnina
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.173 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.714.154 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 349 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Akti Hotel Ioannina - Ioánnina
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 349 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.690.990 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 840 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
9,2
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
7,2
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Grand Serai Congress & Spa - Ioánnina
Đã cho điểm #12
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 840 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.802.873 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 119 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9

Krikonis Suites Hotel - Ioánnina
Đã cho điểm #13
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 119 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.413.019 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 462 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7

Grand Hotel Palladion - Ioánnina
Đã cho điểm #14
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 462 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.250.869 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 284 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,9
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,3

King Pyrros - Ioánnina
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 284 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
996.063 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ioannina

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ioannina có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ioannina đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ioannina cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ioannina?

Ở chỗ nào tại Ioánnina?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ioannina bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Ioánnina