Khách sạn gần sân bay Sân bay Ioannina

Khách sạn gần sân bay Sân bay Ioannina

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Ioannina

Ioannina (IOA) - Ioánnina, Epirus, Hy Lạp
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Ioannina

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 502 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8

Its Kale Boutique Hotel - Ioánnina
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 502 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.323.944 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 477 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9

Hotel Antique - Ioánnina
Đã cho điểm #2
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 477 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.347.418 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 356 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,8

Hotel Metropolis - Ioánnina
Đã cho điểm #3
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 356 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.629.108 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 285 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8

Mir Boutique Hotel - Ioánnina
Đã cho điểm #4
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 285 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.652.583 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 976 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5

Hotel Du Lac Congress Center & Spa - Ioánnina
Đã cho điểm #5
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 976 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.450.705 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 656 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

Saz City Life Hotel - Ioánnina
Đã cho điểm #6
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 656 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.981.221 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 62 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Haones Suites - Ioánnina
Đã cho điểm #7
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 62 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.206.573 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.274 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Epirus Palace Congress & Spa - Ioánnina
Đã cho điểm #8
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 1.274 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.098.592 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 458 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9

Frontzu Politia - Ioánnina
Đã cho điểm #9
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 458 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.089.202 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.294 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1

Grand Serai Congress & Spa - Ioánnina
Đã cho điểm #10
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.294 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.863.850 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 163 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6

Krikonis Hotel - Ioánnina
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 163 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.971.831 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.299 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Kentrikon Hotel - Ioánnina
Đã cho điểm #12
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.299 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.136.151 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 676 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Akti Hotel Ioannina - Ioánnina
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 676 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.253.522 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 873 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9

Palladion Hotel - Ioánnina
Đã cho điểm #14
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 873 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.525.822 ₫

Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 376 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,6

Hotel King Pyrros - Ioánnina
Đã cho điểm #15
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 376 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.126.761 ₫

Top Sân bay Ioannina hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Ioannina

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ioannina có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ioannina đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Ioannina cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Ioannina?

Are there Ioannina hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Ioánnina?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Ioannina bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Ioánnina