Khách sạn gần sân bay Sân bay Cork

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cork

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cork

Cork (ORK) - Cork, Ireland (Ai Len)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cork

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
5,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.414 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
5,3
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

The Kingsley - Cork
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.414 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.158.455 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.256 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7

Gabriel House - Guest House - Cork
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.256 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.533.889 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 201 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8

Hayfield Manor - Cork
Đã cho điểm #3
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.208.421 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.676 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

The Montenotte Hotel - Cork
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.676 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.875.550 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,9
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.572 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,9
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

Cork International Hotel - Cork
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.572 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.024.983 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.555 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

The River Lee Hotel - Cork
Đã cho điểm #6
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.555 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.268.795 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,1
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.620 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Lancaster Lodge - Cork
Đã cho điểm #7
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.620 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.186.908 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
8,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
8,2
Địa điểm
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
8,2
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0

Cork Airport Hotel - Cork
Đã cho điểm #8
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.886.191 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.258 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,3

Redclyffe House - Cork
Đã cho điểm #9
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.258 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.428.869 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 584 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Travelodge Cork Airport - Cork
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 584 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.435.115 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0

Garnish House Guesthouse - Cork
Đã cho điểm #11
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.058.756 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 169 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Crawford Guest House - Cork
Đã cho điểm #12
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 169 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.377.285 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Blackmore Court - Cork
Đã cho điểm #13
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
231.321 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Acton Lodge B And B - Cork
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.291.927 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Killarney Guest House - Cork
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.318.992 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cork

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cork có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cork đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cork cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cork?

Ở chỗ nào tại Cork?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cork bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Cork

Sân bay đã ghé năm Cork

Thắng cảnh ở Cork