Khách sạn gần sân bay Sân bay Cork

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cork

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cork

Cork (ORK) - Cork, Ireland (Ai Len)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cork

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.370 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

The Kingsley - Cork
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.370 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.092.532 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 225 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Hayfield Manor - Cork
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 225 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
13.668.389 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.925 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Gabriel House - Guest House - Cork
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.925 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.753.876 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.722 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3

The Montenotte Hotel - Cork
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.722 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.716.769 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.692 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2

Cork International Hotel - Cork
Đã cho điểm #5
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.692 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.485.675 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.600 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

The River Lee Hotel - Cork
Đã cho điểm #6
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.600 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.035.698 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.353 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Redclyffe House - Cork
Đã cho điểm #7
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.353 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.771.255 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.795 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0

Lancaster Lodge - Cork
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.795 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.884.923 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 436 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6

Crawford Guest House - Cork
Đã cho điểm #9
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 436 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.156.882 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Cork Airport Hotel - Cork
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
21.723.814 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Travelodge Cork Airport - Cork
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.147.018 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Acton Lodge B And B - Cork
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.405.355 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Blackmore Court - Cork
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
164.397 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Garnish House - Cork
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
305.308 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Killarney Guest House - Cork
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
211.367 ₫

Top Sân bay Cork hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cork

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cork có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cork đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cork cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cork?

Are there Cork hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Cork?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cork bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Cork

Sân bay đã ghé năm Cork

Thắng cảnh ở Cork