vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cork

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cork

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cork

Cork (ORK) - Cork, Ireland (Ai Len)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cork

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.466 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

The River Lee Hotel - Cork
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.466 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.162.919 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 200 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

Hayfield Manor - Cork
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 200 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.197.798 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.996 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4

The Montenotte Hotel - Cork
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.996 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.897.201 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.667 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6

Gabriel House - Guest House - Cork
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 1.667 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.923.819 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,9
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 924 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,9
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,9
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Tiện nghi
9,1
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Cork International Hotel - Cork
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 924 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.258.376 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
5,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.617 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,8
Thức ăn
5,3
Địa điểm
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Tiện nghi
8,1
Thức ăn
6,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2

The Kingsley - Cork
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.617 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.487.839 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.728 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Tiện nghi
8,8
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9

Lancaster Lodge - Cork
Đã cho điểm #7
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.728 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.304.269 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.227 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,3
Thức ăn
8,2
Địa điểm
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
8,2
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Cork Airport Hotel - Cork
Đã cho điểm #8
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.227 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.927.490 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 382 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4

Acton Lodge Guesthouse - Cork
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 382 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.241.396 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.243 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1

Redclyffe House - Cork
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.243 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.996.329 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.013 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,7

Travelodge Cork Airport - Cork
Đã cho điểm #11
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.013 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.327.215 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 768 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,0

Killarney Guest House - Cork
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 768 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.858.651 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 73 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,1

Crawford Guest House - Cork
Đã cho điểm #13
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 73 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.225.792 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0

Garnish House Guesthouse - Cork
Đã cho điểm #14
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.042.222 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Blackmore Court - Cork
Đã cho điểm #15
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
15.465.811 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cork

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cork có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cork đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cork cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cork?

Ở chỗ nào tại Cork?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cork bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Nổi tiếng ở Cork

Sân bay đã ghé năm Cork

Thắng cảnh ở Cork