Khách sạn gần sân bay Sân bay Waterford

Khách sạn gần sân bay Sân bay Waterford

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Waterford

Waterford (WAT) - Waterford, Ireland (Ai Len)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Waterford

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.548 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4

The Granville Hotel - Waterford
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 2.548 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.752.606 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 242 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Waterford Castle - Waterford
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 242 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.728.979 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.054 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Dooley's Hotel - Waterford
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 2.054 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.405.143 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.770 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
7,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Viking Hotel Waterford - Waterford
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.770 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.242.993 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.149 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Fitzwilton Hotel - Waterford
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.149 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.636.785 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.124 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8

Woodlands Hotel - Waterford
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.124 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.011.351 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.607 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9

Waterford Marina Hotel - Waterford
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 3.607 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.567.293 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 170 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
2,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
2,0
Nhân viên
6,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2

The Anchorage Guest House - Waterford
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.227.705 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 683 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,7

Majestic Hotel - Waterford
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 683 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.609.683 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0

Athenaeum House Hotel - Waterford
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.146.398 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Tower Hotel & Leisure Centre - Waterford
Đã cho điểm #11
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.756.544 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Hazelbrook - Waterford
Đã cho điểm #12
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.177.439 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
7,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,2
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 1.593 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Tiện nghi
7,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
6,5
Tiện nghi
6,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
6,5
Chất lượng phòng
6,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,8
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,6

Travelodge Waterford - Waterford
Đã cho điểm #13
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 1.593 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.941.858 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Coach House - Waterford
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.339.588 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ashleigh House B&B - Waterford
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.270.095 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Waterford

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Waterford có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Waterford đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Waterford cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Waterford?

Ở chỗ nào tại Waterford?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Waterford bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Waterford