Khách sạn gần sân bay Sân bay Waterford

Khách sạn gần sân bay Sân bay Waterford

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Waterford

Waterford (WAT) - Waterford, Ireland (Ai Len)
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Waterford

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.063 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4

The Granville Hotel - Waterford
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 3.063 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.462.189 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.289 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

Tower Hotel & Leisure Centre - Waterford
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.289 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.415.219 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.872 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2

Dooley's Hotel - Waterford
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.872 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.556.130 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.529 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8

Fitzwilton Hotel - Waterford
Đã cho điểm #4
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.529 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.415.219 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.056 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Woodlands Hotel & Leisure Centre - Waterford
Đã cho điểm #5
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.056 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.062.941 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.624 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8

Viking Hotel Waterford - Waterford
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 1.624 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.828.089 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.042 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,1

Majestic Hotel - Waterford
Đã cho điểm #7
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.042 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.777.361 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 3.187 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Waterford Marina Hotel - Waterford
Đã cho điểm #8
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 3.187 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.969.000 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 341 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4

The Anchorage Guest House - Waterford
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 341 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.996.243 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Waterford Castle Hotel & Golf Resort - Waterford
Đã cho điểm #10
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.826.680 ₫

Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,3
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
7,3
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,3
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
7,3
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
6,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,3
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0

Hazelbrook - Waterford
Đã cho điểm #11
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.019.728 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 1.543 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5

Travelodge Waterford - Waterford
Đã cho điểm #12
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 1.543 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.311.414 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Coach House - Waterford
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.372.006 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Athenaeum House Hotel - Waterford
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.203.852 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ashleigh House B&B - Waterford
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.853.453 ₫

Top Sân bay Waterford hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Waterford

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Waterford có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Waterford đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Waterford cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Waterford?

Are there Waterford hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Waterford?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Waterford bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Waterford