Khách sạn gần sân bay Sân bay Coventry Baginton

Khách sạn gần sân bay Sân bay Coventry Baginton

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Coventry Baginton

Baginton (CVT) - Coventry, England, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Coventry Baginton

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.170 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,3
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0

Coombe Abbey Hotel - Coventry
Đã cho điểm #1
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 2.170 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.471.113 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 876 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2

The Old Mill By Greene King Inns - Coventry
Đã cho điểm #2
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 876 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.192.282 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 824 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Holiday Inn Coventry M6, Jct.2 - Coventry
Đã cho điểm #3
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 824 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.146.609 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.515 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
5,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7

Ramada Hotel & Suites by Wyndham Coventry - Coventry
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.515 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.169.446 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.622 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4

Village Hotel Coventry - Coventry
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.622 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.123.773 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 626 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Cocked Hat Hotel By Greene Kings Inns - Coventry
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 626 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.055.264 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.084 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,7

ibis Coventry Centre - Coventry
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.084 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.826.902 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,3
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 1.238 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1

Ibis Coventry South - Coventry
Đã cho điểm #8
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 1.238 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.872.574 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

The Iliffe Hotel - Coventry
Đã cho điểm #9
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.963.919 ₫

Sạch sẽ
6,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,7
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,7
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
10,0
Tiện nghi
6,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,6

Days Hotel by Wyndham Coventry City Centre - Coventry
Đã cho điểm #10
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.941.083 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Oak - Coventry
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.484.358 ₫

Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,6
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
6,6
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,6
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
2,0

Ramada by Wyndham Warwick Kenilworth - Warwick
Đã cho điểm #12
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.466.317 ₫

Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
5,3
Tổng quát
4,0
Nhân viên
6,6
Đáng tiền
2,6
Tổng quát 3,7 Tầm thường
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
5,3
Tổng quát
4,0
Nhân viên
6,6
Đáng tiền
2,6
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
5,3
Tổng quát
4,0
Nhân viên
6,6
Đáng tiền
2,6

Premiere Classe Coventry - Coventry
Đã cho điểm #13
3,7
Tầm thường 3,7
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.415.849 ₫

Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,2
Tiện nghi
6,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát 6,0 Tốt
Dựa trên 3.641 đánh giá
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,2
Tiện nghi
6,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
4,0
Địa điểm
2,0
Tổng quát
3,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
2,0
Thư thái
6,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,0
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
3,0
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
5,8
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
6,9

Ổn 4,0
Khuyết điểm: noisy
Britannia Hotel Coventry - Coventry
Đã cho điểm #14
6,0
Tốt 6,0
Dựa trên 3.641 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.552.866 ₫

Sạch sẽ
4,5
Thư thái
4,8
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
4,4
Nhân viên
6,4
Tổng quát 4,2 Ổn
Dựa trên 1.216 đánh giá
Sạch sẽ
4,5
Thư thái
4,8
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
4,4
Nhân viên
6,4
Sạch sẽ
4,3
Thư thái
4,6
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
4,2
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
4,5
Thư thái
4,7
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
4,5
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
4,6
Thư thái
4,7
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
4,4
Nhân viên
6,2
Sạch sẽ
4,6
Thư thái
4,9
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
4,4
Nhân viên
6,4
Sạch sẽ
4,4
Thư thái
4,7
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
4,3
Nhân viên
6,2

Hylands Hotel - Coventry
Đã cho điểm #15
4,2
Ổn 4,2
Dựa trên 1.216 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.004.796 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Coventry Baginton

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Coventry Baginton có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Coventry Baginton đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Coventry Baginton cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Coventry Baginton?

Ở chỗ nào tại Coventry?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Coventry Baginton bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.