Khách sạn gần sân bay Sân bay Oxford Kidlington

Khách sạn gần sân bay Sân bay Oxford Kidlington

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Oxford Kidlington

Kidlington (OXF) - Oxford, England, Vương Quốc Anh
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Oxford Kidlington

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 730 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3

Hill Farm - Oxford
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 730 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.414.406 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 505 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5

Marlborough House Hotel - Oxford
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 505 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.250.702 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.202 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4

Remont Oxford Hotel - Oxford
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.202 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.344.247 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
The Galaxie - Oxford
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.148 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.437.793 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.041 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Kings Arms Hotel - Oxford
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.041 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.765.202 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 427 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3

Lina Guest House - Oxford
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 427 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.619.271 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.901 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5

Holiday Inn Oxford - Oxford
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.901 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.391.020 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 6.204 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,6
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
6,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,3
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

Jurys Inn Oxford - Oxford
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 6.204 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.882.133 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 514 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3

Cotswold House - Oxford
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 514 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.414.406 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 756 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

The Chequers Inn - Oxford
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 756 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.391.020 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Five Mile Oxford - Oxford
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
33.068.288 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Diana's Bed and Breakfast - Oxford
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.917.681 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Parklands - Oxford
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
31.361.086 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Valley Farm Campsite - Oxford
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.853.134 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
6,6
Tổng quát 6,8 Tốt
Dựa trên 406 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
6,4
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,9
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2

Adams Guest House - Oxford
Đã cho điểm #15
6,8
Tốt 6,8
Dựa trên 406 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.291.862 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Oxford Kidlington

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Oxford Kidlington có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Oxford Kidlington đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Oxford Kidlington cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Oxford Kidlington?

Ở chỗ nào tại Oxford?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Oxford Kidlington bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.