vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Velazco Astete

Khách sạn gần sân bay Sân bay Velazco Astete

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Velazco Astete

Velazco Astete (CUZ) - Cusco, Peru
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Velazco Astete

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 48 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Hostal Samichay - Cusco
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 48 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
689.973 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
4,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 131 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

El MaPi by Inkaterra - Cusco
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 131 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.978.841 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 48 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Kukuli Lodge - Cusco
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 48 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
505.980 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 306 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3

Royal Inn Cusco Hotel By Cyan - Cusco
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 306 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.103.956 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 192 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3

Casa de Mama de Cusco 2 - The Ecohouse - Cusco
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 192 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
827.967 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,3
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 44 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,3
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,6
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Fuente de Agua Cusco Hotel - Cusco
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 44 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
758.970 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 51 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,2

Sonnenthal Bed & Breakfast Cusco - Cusco
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 51 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
390.985 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 45 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,4
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,1

Florida Del Inca Hotel - Cusco
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 45 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.287.949 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 313 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3

Polo Cusco Suites - Cusco
Đã cho điểm #9
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 313 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
965.962 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 70 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1

In Casita - Cusco
Đã cho điểm #10
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 70 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
505.980 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 96 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,7
Địa điểm
6,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Wayqey Hotel - Cusco
Đã cho điểm #11
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 96 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.195.953 ₫

Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0

Comodo y seguro homestay - Cusco
Đã cho điểm #12
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
574.978 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
6,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
5,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8

Julia's Hotel - Cusco
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
942.963 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
6,3

Laramani Hotel Boutique - Cusco
Đã cho điểm #14
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
954.462 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 14 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,3
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,3
Địa điểm
5,6
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Inka's Tambo Hotel - Cusco
Đã cho điểm #15
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 14 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
827.967 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Velazco Astete

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Velazco Astete có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Velazco Astete đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Velazco Astete?

Ở chỗ nào tại Cusco?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Velazco Astete bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.