Khách sạn gần sân bay Sân bay Cusco Velazco Astete

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cusco Velazco Astete

Velazco Astete (CUZ) - Cusco, Peru
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Cusco Velazco Astete

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cusco Velazco Astete

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,7
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.077 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9

Antigua Casona San Blas - Cusco
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 1.077 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.333.009 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 315 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Casona La Recoleta - Cusco
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 315 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.923.077 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 22 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hostal Samichay - Cusco
Đã cho điểm #3
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 22 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
851.997 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hotel Mabey Cusco - Cusco
Đã cho điểm #4
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.290.166 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 25 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Agustos Cusco - Cusco
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 25 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.119.767 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 51 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
5,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Royal Inn Cusco Hotel - Cusco
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 51 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.484.908 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 14 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
2,5
Thư thái
2,5
Địa điểm
2,5
Dịch vụ
2,5
Nhân viên
2,5

Fuente de Agua Cusco Hotel - Cusco
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 14 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
827.654 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 20 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Wayqey Hotel - Cusco
Đã cho điểm #8
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 20 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.241.481 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
10,0

Kukuli Lodge B&B - Cusco
Đã cho điểm #9
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
681.597 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 11 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Casa de Mama Cusco 2-The Ecohouse - Cusco
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 11 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.144.110 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Laramani Hotel Boutique - Cusco
Đã cho điểm #11
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
608.569 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Comodo y seguro homestay - Cusco
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.168.452 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Julia's Hotel - Cusco
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
998.053 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

In Casita - Cusco
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
535.541 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Inka's Tambo Hotel - Cusco
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.190.848 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cusco Velazco Astete

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cusco Velazco Astete có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cusco Velazco Astete đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cusco Velazco Astete cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cusco Velazco Astete?

Ở chỗ nào tại Cusco?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cusco Velazco Astete bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.