Khách sạn gần sân bay Sân bay Cusco Velazco Astete

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cusco Velazco Astete

Velazco Astete (CUZ) - Cusco, Peru
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Cusco Velazco Astete

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cusco Velazco Astete

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,7
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.412 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,7
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,9
Nhân viên
9,9

Antigua Casona San Blas - Cusco
Đã cho điểm #1
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 1.412 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.235.684 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 44 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Hotel Agustos Cusco - Cusco - Phòng khách
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 44 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.246.631 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 29 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Hostal Samichay - Cusco - Hàng hiên
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 29 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
763.554 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 9 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Florida del Inca Hotel - Cusco - Lễ tân
Đã cho điểm #4
9,7
Tuyệt hảo 9,7
Dựa trên 9 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.145.330 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 22 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Hotel Mabey Cusco - Cusco - Bar
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 22 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.606.802 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 27 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,6

Polo Cusco Suites - Cusco - Phòng khách
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 27 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.430.816 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 59 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Wayqey Hotel - Cusco
Đã cho điểm #7
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 59 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.178.999 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 20 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,0

Fuente De Agua Cusco Hotel - Cusco - Phòng ngủ
Đã cho điểm #8
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 20 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
661.746 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
5,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Royal Inn Cusco Hotel - Cusco - Phòng ngủ
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.753.320 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 6 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
5,0
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
5,0
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
10,0

Kukuli Lodge B&B - Cusco - Phòng ngủ
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 6 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
636.295 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Laramani Hotel Boutique - Cusco - Phòng ăn
Đã cho điểm #11
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 3 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.170.330 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Comodo y seguro homestay - Cusco - Lễ tân
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.221.685 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

In Casita - Cusco
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
559.939 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Julia's Hotel - Cusco
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.043.523 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Inka's Tambo Hotel - Cusco - Toà nhà
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.290.660 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cusco Velazco Astete

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cusco Velazco Astete có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cusco Velazco Astete đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cusco Velazco Astete cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cusco Velazco Astete?

Ở chỗ nào tại Cusco?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cusco Velazco Astete bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.