Khách sạn gần sân bay Sân bay Dubrovnik

Khách sạn gần sân bay Sân bay Dubrovnik

Dubrovnik (DBV) - Dubrovnik, Croatia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Dubrovnik

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Dubrovnik

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

St. Joseph's - Dubrovnik
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.084.487 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 128 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0

Villa Dubrovnik - Dubrovnik
Đã cho điểm #2
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 128 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
15.116.776 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.120 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5

Hotel Excelsior - Dubrovnik
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.120 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.186.211 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 173 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Villa Sigurata - Dubrovnik
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 173 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.549.163 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 121 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Apartments And Rooms Lejletul - Dubrovnik
Đã cho điểm #5
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 121 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.743.385 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 256 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Rooms Raic - Dubrovnik
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 256 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.500.607 ₫

Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,7
Nhân viên
9,8
Đáng tiền
9,4
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 21 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,7
Nhân viên
9,8
Đáng tiền
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
9,7
Đáng tiền
9,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Grand Villa Argentina - Dubrovnik
Đã cho điểm #7
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 21 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
23.039.572 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 187 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0

The Pucic Palace - Dubrovnik
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 187 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.850.935 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 224 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
7,5

Lumin Guest House - Dubrovnik
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 224 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.136.441 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.094 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8

Hotel Cavtat - Dubrovnik
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.094 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.090.799 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0

Villa Glavic - Dubrovnik
Đã cho điểm #11
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.533.382 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0

Villa Dorma - Dubrovnik
Đã cho điểm #12
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.279.680 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Orsula - Dubrovnik
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
22.923.040 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Dubrovnik Residence - Dubrovnik
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.063.608 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Allure of Dubrovnik - Dubrovnik
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.268.269 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Dubrovnik

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Dubrovnik có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Dubrovnik đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Dubrovnik?

Ở chỗ nào tại Dubrovnik?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Dubrovnik bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.