Khách sạn gần sân bay Sân bay Dubrovnik

Khách sạn gần sân bay Sân bay Dubrovnik

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Dubrovnik

Dubrovnik (DBV) - Dubrovnik, Croatia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Dubrovnik

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 114 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Villa Dubrovnik - Dubrovnik
Đã cho điểm #1
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 114 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
12.823.269 ₫

Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 89 đánh giá
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,9
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

St. Joseph's - Dubrovnik
Đã cho điểm #2
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 89 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.468.573 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 994 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5

Hotel Excelsior - Dubrovnik
Đã cho điểm #3
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 994 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.067.045 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Villa Sigurata - Dubrovnik
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.366.281 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 141 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,3

Rooms Raic - Dubrovnik
Đã cho điểm #5
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 141 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.046.587 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 90 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,8

Apartments And Rooms Lejletul - Dubrovnik
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 90 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.686.715 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 153 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,1

The Pucic Palace - Dubrovnik
Đã cho điểm #7
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.214.938 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 126 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8

Villa Allure of Dubrovnik - Dubrovnik
Đã cho điểm #8
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 126 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
11.560.267 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 140 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,1

Lumin Guest House - Dubrovnik
Đã cho điểm #9
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 140 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.799.360 ₫

Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,7
Nhân viên
9,8
Đáng tiền
9,2
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,7
Nhân viên
9,8
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
9,2
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,4
Nhân viên
9,6
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Grand Villa Argentina - Dubrovnik
Đã cho điểm #10
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.116.343 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,3
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 869 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,8

Hotel Cavtat - Dubrovnik
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 869 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.145.182 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 85 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Dubrovnik Residence Nodilo - Dubrovnik
Đã cho điểm #12
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 85 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.651.467 ₫

Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Villa Glavic - Dubrovnik
Đã cho điểm #13
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.612.769 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Orsula - Dubrovnik
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
16.818.586 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Villa Dorma - Dubrovnik
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.095.145 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Dubrovnik

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Dubrovnik có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Dubrovnik?

Ở chỗ nào tại Dubrovnik?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Dubrovnik bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.