Khách sạn gần sân bay Sân bay Dubrovnik

Khách sạn gần sân bay Sân bay Dubrovnik

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Dubrovnik

Dubrovnik (DBV) - Dubrovnik, Croatia
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Dubrovnik

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 154 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0

Villa Dubrovnik - Dubrovnik
Đã cho điểm #1
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 154 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.460.530 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.010 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5

Hotel Excelsior - Dubrovnik
Đã cho điểm #2
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.010 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.360.779 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 65 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

St. Joseph's - Dubrovnik
Đã cho điểm #3
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 65 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.497.625 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 133 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Villa Sigurata - Dubrovnik
Đã cho điểm #4
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 133 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.651.211 ₫

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 126 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
8,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Rooms Raic - Dubrovnik
Đã cho điểm #5
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 126 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.035.739 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,8
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 606 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,6
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1

Grand Villa Argentina - Dubrovnik
Đã cho điểm #6
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 606 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.641.711 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 269 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,6

Villa Glavic - Dubrovnik
Đã cho điểm #7
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 269 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.917.892 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,7
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 249 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,7
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
10,0
Địa điểm
9,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,1

The Pucic Palace - Dubrovnik
Đã cho điểm #8
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 249 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.496.495 ₫

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 94 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Apartments And Rooms Lejletul - Dubrovnik
Đã cho điểm #9
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 94 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.719.069 ₫

Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3
Tổng quát 9,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 22 đánh giá
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
9,2

Villa Orsula - Dubrovnik
Đã cho điểm #10
9,5
Tuyệt hảo 9,5
Dựa trên 22 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
17.305.814 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 125 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Villa Allure of Dubrovnik - Dubrovnik
Đã cho điểm #11
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 125 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.323.004 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
6,5
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 984 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
6,5
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,5
Chất lượng phòng
6,5
Dịch vụ
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,7

Villa Dorma - Dubrovnik
Đã cho điểm #12
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 984 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.037.096 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 212 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4

Lumin Guesthouse - Dubrovnik
Đã cho điểm #13
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 212 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.244.063 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 967 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,4
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0

Hotel Cavtat - Dubrovnik
Đã cho điểm #14
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 967 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.768.379 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 101 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
8,3

Dubrovnik Residence - Dubrovnik
Đã cho điểm #15
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 101 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.085.728 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Dubrovnik

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Dubrovnik có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Dubrovnik đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Dubrovnik cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Dubrovnik?

Ở chỗ nào tại Dubrovnik?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Dubrovnik bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.