Khách sạn gần sân bay Sân bay Durban Virginia

Khách sạn gần sân bay Sân bay Durban Virginia

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Durban Virginia

Virginia (VIR) - Durban, Nam Phi
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Durban Virginia

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 366 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,6

Sanchia Luxury Guesthouse - Durban
Đã cho điểm #1
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 366 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.643.965 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 129 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,1

Five Burnham - Umhlanga
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 129 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.653.829 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 202 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Caza Beach Guesthouse - Durban
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 202 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.831.846 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 499 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

Endless Horizons Boutique Hotel - Durban
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 499 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.217.473 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 353 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Beside Still Waters Boutique Hotel - Umhlanga
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 353 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.432.598 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

The Grange Guest House - Durban
Đã cho điểm #6
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.139.033 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Tổng quát 10,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

Cozy Nest Guest House - Durban North, Natal - Durban
Đã cho điểm #7
10,0
Tuyệt hảo 10,0
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
986.379 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Akanan Guest House - Durban
Đã cho điểm #8
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.509.864 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

The Palms B & B - Durban
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
493.190 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Carter's Lodge - Durban
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.643.965 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Laluxe - Umhlanga
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.311.414 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Duikerfontein Bed And Breakfast - Umhlanga
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.559.888 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Africa Regent Guest House - Durban
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.633.162 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Glenview Guesthouse - Durban
Đã cho điểm #14
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.787.225 ₫

Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
5,0
Đáng tiền
5,0
Tổng quát 5,8 Ổn
Dựa trên 2 đánh giá
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
5,0
Đáng tiền
5,0
Sạch sẽ
5,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
5,0
Đáng tiền
5,0

Auberge Hollandaise Guest House by Misty Blue Hotels - Durban
Đã cho điểm #15
5,8
Ổn 5,8
Dựa trên 2 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
14.701.738 ₫

Top Sân bay Durban Virginia hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Durban Virginia

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Durban Virginia có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Durban Virginia đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Durban Virginia cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Durban Virginia?

Are there Virginia hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Durban?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Durban Virginia bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.