Khách sạn gần sân bay Sân bay Frankfurt-Hahn

Khách sạn gần sân bay Sân bay Frankfurt-Hahn

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Frankfurt-Hahn

Frankfurt-Hahn (HHN) - Frankfurt/ Main, Đức
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Frankfurt-Hahn

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Tổng quát 9,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 202 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Haus Erholung - Cochem
Đã cho điểm #1
9,4
Tuyệt hảo 9,4
Dựa trên 202 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.085.132 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 178 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

City B&B Cochem - Cochem
Đã cho điểm #2
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 178 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.064.487 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 963 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2

Hotel Stumbergers - Cochem
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 963 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.899.560 ₫

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 37 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,5
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
10,0

Hotel am Markt - Cochem
Đã cho điểm #4
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 37 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.317.096 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 255 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
10,0

Hotel Villa Tummelchen - Cochem
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 255 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.644.399 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.687 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2

Hotel Zehnthof - Cochem
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.687 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.922.756 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 537 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,3
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2

Hotel 'Zur schönen Aussicht' - Cochem
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 537 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.783.577 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 229 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,8
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
7,9
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4

Hotel Karl Noss - Cochem
Đã cho điểm #8
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 229 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.458.827 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 362 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
7,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
7,5

Winzerhotel - Restaurant Zum Moselstrand - Cochem
Đã cho điểm #9
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 362 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.876.363 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 655 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5

Hotel Haus Sonnschein - Cochem
Đã cho điểm #10
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 655 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.690.791 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Ferienresort Cochem - Cochem
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
858.270 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Burg-Hotel Cochem - Cochem
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.087.683 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
8,4
Tổng quát 6,9 Tốt
Dựa trên 530 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
6,7
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
8,3

Pension Dören - Cochem
Đã cho điểm #13
6,9
Tốt 6,9
Dựa trên 530 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.113.431 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
4,0
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 1.483 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
4,0
Tiện nghi
4,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
6,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
7,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
6,9

Moselstern Hotel Brixiade &Triton - Cochem
Đã cho điểm #14
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 1.483 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.010.439 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
5,9
Địa điểm
7,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
5,6
Tổng quát 6,1 Tốt
Dựa trên 335 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
5,9
Địa điểm
7,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
5,6
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
5,7
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
5,6
Địa điểm
7,1
Tổng quát
4,0
Dịch vụ
5,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,0
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
6,9
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
5,9
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
5,5
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
5,0
Thư thái
4,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
5,0
Nhân viên
5,6

Moselstern-Hotel 'Zum Guten Onkel' - Cochem
Đã cho điểm #15
6,1
Tốt 6,1
Dựa trên 335 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.110.880 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Frankfurt-Hahn

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Frankfurt-Hahn có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Frankfurt-Hahn đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Frankfurt-Hahn cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Frankfurt-Hahn?

Ở chỗ nào tại Frankfurt/ Main?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Frankfurt-Hahn bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.