Khách sạn gần sân bay Sân bay Karlsruhe Söllingen

Khách sạn gần sân bay Sân bay Karlsruhe Söllingen

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Karlsruhe Söllingen

Söllingen (FKB) - Karlsruhe, Đức
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Karlsruhe Söllingen

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.688 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5

Hotel Rebenhof - Baden-Baden
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 1.688 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.941.898 ₫

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 653 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Hotel Heiligenstein - Baden-Baden
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 653 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.505.762 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.222 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
8,8

Roomers Baden-Baden, Autograph Collection - Baden-Baden
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.222 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.859.280 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.856 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,2

Maison Messmer - ein Mitglied der Hommage Luxury Hotels Collection - Baden-Baden
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.856 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.256.681 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 298 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,9

Hotel Altenberg - Baden-Baden
Đã cho điểm #5
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 298 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.329.003 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 677 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Hotel Traube - Baden-Baden
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 677 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.721.256 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.561 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4

Boutique Hotel Societe - Baden-Baden
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.561 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.083.845 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.046 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,4

Hotel Athos - Baden-Baden
Đã cho điểm #8
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.046 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.206.424 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 929 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7

Heliopark Bad Hotel Zum Hirsch - Baden-Baden
Đã cho điểm #9
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 929 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.334.151 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 281 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1

Hotel Rebstock - Baden-Baden
Đã cho điểm #10
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 281 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.603.825 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.310 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,2

Hotel Schweizer Hof - Superior - Baden-Baden
Đã cho điểm #11
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.310 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.334.151 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.742 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,5

Holiday Inn Express Baden - Baden - Baden-Baden
Đã cho điểm #12
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.742 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.353.519 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 408 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6

Vienna Townhouse Batschari Baden-Baden - Baden-Baden
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 408 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.334.151 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Tổng quát 9,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0

Radisson Blu Badischer Hof Hotel, Baden-Baden - Baden-Baden
Đã cho điểm #14
9,6
Tuyệt hảo 9,6
Dựa trên 1 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
15.322.383 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Tannenhof Superior - Baden-Baden
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.985.781 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Karlsruhe Söllingen

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Karlsruhe Söllingen có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Karlsruhe Söllingen đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Karlsruhe Söllingen cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Karlsruhe Söllingen?

Ở chỗ nào tại Karlsruhe?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Karlsruhe Söllingen bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.