Khách sạn gần sân bay Sân bay Cologne Köln/Bonn

Khách sạn gần sân bay Sân bay Cologne Köln/Bonn

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Cologne Köln/Bonn

Köln/Bonn (CGN) - Cologne, Đức
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Cologne Köln/Bonn

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,7
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 143 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,9
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,5

Airport Hotel Karsten - Cologne
Đã cho điểm #1
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 143 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.766.799 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 320 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3

Hotel Spiegel - Cologne
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 320 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.511.044 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 271 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,4

Hotel Lemp - Cologne
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 271 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.534.295 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.194 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7

Leonardo Hotel Köln Bonn Airport - Cologne
Đã cho điểm #4
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 3.194 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.557.545 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 362 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,0

Akazienhof Hotel & Brauhaus - Cologne
Đã cho điểm #5
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 362 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.394.792 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,5
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 172 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
9,4

Hotel Heideklause - Cologne
Đã cho điểm #6
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 172 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.278.540 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 612 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3

Art of Comfort Haus Ingeborg - Cologne
Đã cho điểm #7
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 612 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.208.557 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 288 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6

Art Hotel Köln - Cologne
Đã cho điểm #8
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 288 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.069.287 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,7
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 185 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,1
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,7

Hotel Garni Geisler - Cologne
Đã cho điểm #9
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 185 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.952.802 ₫

Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 137 đánh giá
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,3
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5

Airport Businesshotel Köln - Cologne
Đã cho điểm #10
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 137 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.232.040 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Airport Hotel by The New Yorker - Cologne
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.138.340 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Parkhotel St.Georg - Cologne
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.324.111 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Terminal - Cologne
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.277.610 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,7
Tổng quát 6,5 Tốt
Dựa trên 1.029 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
7,5
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,7
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,4
Nhân viên
7,4

Novum Hotel Mariella Airport - Cologne
Đã cho điểm #14
6,5
Tốt 6,5
Dựa trên 1.029 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.720.531 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,3
Tổng quát 6,2 Tốt
Dựa trên 422 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
6,3
Thư thái
5,3
Địa điểm
6,1
Dịch vụ
5,6
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
5,6
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,2
Nhân viên
7,4
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
6,0
Nhân viên
7,4

Hotel Am Flughafen - Cologne
Đã cho điểm #15
6,2
Tốt 6,2
Dựa trên 422 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.790.282 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Cologne Köln/Bonn

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cologne Köln/Bonn có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cologne Köln/Bonn đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Cologne Köln/Bonn cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Cologne Köln/Bonn?

Ở chỗ nào tại Cologne?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Cologne Köln/Bonn bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.