Khách sạn gần sân bay Sân bay Dortmund

Khách sạn gần sân bay Sân bay Dortmund

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Dortmund

Dortmund (DTM) - Dortmund, Đức
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Dortmund

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.059 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,1

L'Arrivée Hotel & Spa - Dortmund
Đã cho điểm #1
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.059 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.219.829 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
2,0
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 814 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Tiện nghi
2,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
2,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Parkhotel Wittekindshof Dortmund - Dortmund
Đã cho điểm #2
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 814 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.826.037 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 651 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,4

Top Hotel Esplanade Dortmund - Dortmund
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 651 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.038.453 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.179 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0

stays design Hotel Dortmund - Dortmund
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 2.179 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.598.333 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 201 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,3

Hotel Ambiente - Dortmund
Đã cho điểm #5
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 201 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.104.008 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.610 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,4
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Holiday Inn Express Dortmund - Dortmund
Đã cho điểm #6
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.610 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.992.125 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 304 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9

Hotel Neuhaus - Dortmund
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 304 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.084.782 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 172 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,9
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Akzent Hotel Koerner Hof - Dortmund
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 172 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.571.231 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.416 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

B&B Hotel Dortmund-City - Dortmund
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 2.416 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.552.004 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.565 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,0
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6

Radisson Blu Hotel Dortmund - Dortmund
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.565 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.895.530 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 568 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,2

Mercure Hotel Dortmund Centrum - Dortmund
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 568 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.200.603 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,3
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.370 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,3
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,4

Best Western Hotel Dortmund Airport - Dortmund
Đã cho điểm #12
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.370 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.853.139 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,0
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 1.051 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,5
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
5,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,4
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5

Ibis Dortmund City - Dortmund
Đã cho điểm #13
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 1.051 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.505.676 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 2.640 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,0

A&O Dortmund Hauptbahnhof - Dortmund
Đã cho điểm #14
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 2.640 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.320.362 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Union - Dortmund
Đã cho điểm #15
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
949.734 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Dortmund

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Dortmund có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Dortmund đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Dortmund cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Dortmund?

Ở chỗ nào tại Dortmund?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Dortmund bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Sân bay đã ghé năm Dortmund

Thắng cảnh ở Dortmund

Hội trường