Khách sạn gần sân bay Sân bay Phu-ku-ô-ka Fukuoka

Khách sạn gần sân bay Sân bay Phu-ku-ô-ka Fukuoka

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Phu-ku-ô-ka Fukuoka

Fukuoka (FUK) - Phu-ku-ô-ka, Nhật Bản
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Phu-ku-ô-ka Fukuoka

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.002 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,3
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,2
Đáng tiền
7,8
Sạch sẽ
9,7
Địa điểm
9,7
Tổng quát
9,1
Nhân viên
8,5
Đáng tiền
7,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
8,8

Miyako Hotel Hakata - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #1
9,0
Tuyệt hảo 9,0
Dựa trên 2.002 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.952.292 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.540 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

Montan Hakata - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.540 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.309.636 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.153 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,5
Đáng tiền
9,5
Sạch sẽ
6,8
Địa điểm
6,4
Tổng quát
7,4
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
8,8

Tokyu Stay Hakata - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #3
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 2.153 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.403.181 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 491 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,7
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
8,2
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,7
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0

The Royal Park Hotel Fukuoka - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #4
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 491 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.408.794 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.609 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6

Jr Kyushu Hotel Blossom Hakata Chuo - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #5
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 1.609 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.245.089 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 723 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,8
Đáng tiền
9,2
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,7
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,5
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8

Shizutetsu Hotel Prezio Hakata-Ekimae - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #6
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 723 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.286.249 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 402 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,4
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,7
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

Hotel Nikko Fukuoka - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #7
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 402 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.086.998 ₫

Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Nhân viên
9,8
Đáng tiền
9,6
Tổng quát 9,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 12 đánh giá
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,8
Nhân viên
9,8
Đáng tiền
9,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0

With The Style Fukuoka - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #8
9,8
Tuyệt hảo 9,8
Dựa trên 12 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
8.419.084 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.425 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
7,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6

Dormy Inn Hakata Gion - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #9
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.425 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.894.294 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.025 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,8
Nhân viên
8,9
Đáng tiền
8,6
Sạch sẽ
8,4
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,1
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
7,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5

Yaoji Hakata Hotel - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #10
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.025 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.637.044 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.082 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,5

Nishitetsu Hotel Croom Hakata - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #11
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.082 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.426.567 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.727 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,6
Nhân viên
8,6
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
7,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,1
Nhân viên
8,3
Đáng tiền
8,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,7

Hotel Hokke Club Fukuoka - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #12
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.727 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
982.227 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.068 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,6

Dormy Inn Premium Hakata Canal City Mae Natural Hot Spring - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #13
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 1.068 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.917.681 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.387 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,6

Hotel Forza Hakataeki Chikushi - Guchi - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #14
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.387 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.894.294 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 514 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5

Stay Airport - Phu-ku-ô-ka
Đã cho điểm #15
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 514 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.660.431 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Phu-ku-ô-ka Fukuoka

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Phu-ku-ô-ka Fukuoka có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Phu-ku-ô-ka Fukuoka đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Phu-ku-ô-ka Fukuoka cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Phu-ku-ô-ka Fukuoka?

Ở chỗ nào tại Phu-ku-ô-ka?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Phu-ku-ô-ka Fukuoka bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.