Khách sạn gần sân bay Sân bay Nagasaki

Khách sạn gần sân bay Sân bay Nagasaki

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Nagasaki

Nagasaki (NGS) - Na-ga-sa-ki, Nhật Bản
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Nagasaki

Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 58 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,3
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0

Nagasaki Kagamiya - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 58 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.150.776 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 168 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,7

Route - Cafe And Petit Hostel - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 168 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
657.586 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 557 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,8
Tổng quát
9,3
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,7
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8

Hotel New Nagasaki - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #3
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 557 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.912.166 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.282 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4

Cuore Nagasaki Ekimae - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #4
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.282 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.596.994 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 1.283 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,1
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,4

Hotel Wing Port Nagasaki - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #5
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 1.283 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.409.113 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 54 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,5
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,4
Địa điểm
5,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
7,5

Royal Chester Nagasaki Hotel&retreat - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #6
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 54 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
19.821.512 ₫

Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 1.111 đánh giá
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,2
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,1
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
7,8

Apa Hotel Nagasaki Ekimae - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #7
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 1.111 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.714.420 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 44 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,1

Pension Baden Heim - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #8
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 44 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.174.261 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Nagasaki Hotel Ihokan - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #9
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.184.125 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Fujiwara Ryokan - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #10
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.137.154 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Nagasaki International Hostel Akari - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
563.645 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Tổng quát 6,6 Tốt
Dựa trên 217 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,8
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
6,5
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,6
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,4

Hotel Nagasaki - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #12
6,6
Tốt 6,6
Dựa trên 217 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.100.047 ₫

Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,7
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
6,3
Tổng quát 6,4 Tốt
Dựa trên 228 đánh giá
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,7
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
6,5
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,0
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,8
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,1
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
6,7
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
6,5
Địa điểm
6,3
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,8
Địa điểm
6,7
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
6,4
Địa điểm
6,3
Dịch vụ
6,1
Nhân viên
7,4

Royal Hotel - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #13
6,4
Tốt 6,4
Dựa trên 228 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.174.261 ₫

Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,5
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
5,6
Tổng quát 6,3 Tốt
Dựa trên 306 đánh giá
Sạch sẽ
6,2
Thư thái
6,5
Địa điểm
7,5
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
5,6
Sạch sẽ
5,4
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,3
Nhân viên
7,4
Đáng tiền
6,4
Sạch sẽ
4,6
Địa điểm
7,0
Tổng quát
5,8
Nhân viên
6,3
Đáng tiền
6,3
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
6,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
5,3
Nhân viên
7,9
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,4
Tổng quát
7,2
Dịch vụ
5,5
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,6
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
6,4
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,5
Địa điểm
6,9
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,5

Nagasaki Nisshokan - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #14
6,3
Tốt 6,3
Dựa trên 306 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.878.817 ₫

Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
5,9
Tổng quát 5,9 Ổn
Dựa trên 42 đánh giá
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,3
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
5,9
Sạch sẽ
5,9
Thư thái
5,9
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
5,9
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
6,3
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
5,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
6,3
Sạch sẽ
6,1
Thư thái
6,4
Địa điểm
7,3
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
5,7
Sạch sẽ
6,0
Thư thái
5,8
Địa điểm
6,9
Dịch vụ
5,2
Nhân viên
6,9

Hotel Saint Paul Nagasaki - Na-ga-sa-ki
Đã cho điểm #15
5,9
Ổn 5,9
Dựa trên 42 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.315.172 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Nagasaki

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nagasaki có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Nagasaki đêm nay có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Nagasaki?

Ở chỗ nào tại Na-ga-sa-ki?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Nagasaki bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.