Khách sạn gần sân bay Sân bay Groningen Eelde

Khách sạn gần sân bay Sân bay Groningen Eelde

Eelde (GRQ) - Groningen, Hà Lan
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Hãy để KAYAK làm công việc tìm kiếm

Tiết kiệm cho lần lưu trú tiếp theo

Tìm và so sánh hàng trăm trang du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn ở Sân bay Groningen Eelde

Miễn phí sử dụng – không chi phí ẩn

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Groningen Eelde

Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.488 đánh giá
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,8
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7

Hotel Prinsenhof - Groningen
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.488 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
6.122.449 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.749 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,2

Hotel Miss Blanche - Groningen
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 1.749 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.616.133 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.112 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9

Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk - Groningen
Đã cho điểm #3
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 1.112 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.085.520 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.260 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,6
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,3

Boutique Hotel De Doelen - Groningen
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.260 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.559.281 ₫

Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.185 đánh giá
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,3

The Social Hub Groningen - Groningen
Đã cho điểm #5
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 3.185 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.255.588 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.038 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9

Flonk Hotel Groningen Centre, BW Signature Collection - Groningen
Đã cho điểm #6
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 3.038 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.988.339 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.229 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7

Flonk Hotel Groningen Zuid, BW Signature Collection - Groningen
Đã cho điểm #7
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 3.229 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.721.089 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.678 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
7,4
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
9,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,4
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,9

City Hotel Groningen - Groningen
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.678 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.036.930 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.915 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5

NH Groningen - Groningen
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.915 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.182.702 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 2.417 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
2,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,4
Tổng quát
6,6
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,6
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6

Leonardo Hotel Groningen - Groningen
Đã cho điểm #10
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 2.417 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.526.725 ₫

Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Tổng quát 7,6 Tốt
Dựa trên 2.117 đánh giá
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,8
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,8
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
7,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,9
Địa điểm
6,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,6
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,7
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,3

Mercure Hotel Groningen Martiniplaza - Groningen
Đã cho điểm #11
7,6
Tốt 7,6
Dựa trên 2.117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.526.725 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 2.477 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,6

Hotel Schimmelpenninck Huys - Groningen
Đã cho điểm #12
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 2.477 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.231.293 ₫

Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 3.883 đánh giá
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,3
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,1
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
6,9
Nhân viên
8,6

Martini Hotel - Groningen
Đã cho điểm #13
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 3.883 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.793.975 ₫

Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,0
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 1.043 đánh giá
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
6,5
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
5,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
2,0
Sạch sẽ
6,9
Thư thái
6,5
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
6,6
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
6,5
Địa điểm
9,3
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,0
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7

Bud Gett Hostels - Groningen
Đã cho điểm #14
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 1.043 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.040.817 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,2
Tổng quát 7,0 Tốt
Dựa trên 1.060 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
7,2
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
6,8
Tổng quát
5,0
Dịch vụ
7,2
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,0

Bastion Hotel Groningen - Groningen
Đã cho điểm #15
7,0
Tốt 7,0
Dựa trên 1.060 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.478.135 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Groningen Eelde

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Groningen Eelde có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Groningen Eelde đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Groningen Eelde cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Groningen Eelde?

Ở chỗ nào tại Groningen?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Groningen Eelde bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.