Khách sạn gần sân bay Sân bay Groningen Eelde

Khách sạn gần sân bay Sân bay Groningen Eelde

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Groningen Eelde

Eelde (GRQ) - Groningen, Hà Lan
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Groningen Eelde

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Tổng quát 9,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.306 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,8
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,4
Sạch sẽ
9,8
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,9
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
9,8
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,7

Prinsenhof - Groningen
Đã cho điểm #1
9,2
Tuyệt hảo 9,2
Dựa trên 1.306 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.396.633 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.334 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4

Hotel Miss Blanche - Groningen
Đã cho điểm #2
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 1.334 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.016.839 ₫

Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 796 đánh giá
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk - Groningen
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 796 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.712.816 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.269 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,1

The Student Hotel Groningen - Groningen
Đã cho điểm #4
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 2.269 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.268.476 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.858 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,1
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
8,8

Best Western Hotel Groningen Centre - Groningen
Đã cho điểm #5
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.858 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.502.339 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.333 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,5
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,1
Tổng quát
9,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

City Hotel Groningen - Groningen
Đã cho điểm #6
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.333 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.666.044 ₫

Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.833 đánh giá
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,6
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
9,7
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,0

Boutique Hotel De Doelen - Groningen
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 1.833 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.040.225 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.710 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,7

Best Western Plus Hotel Groningen Plaza - Groningen
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.710 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.432.180 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 3.007 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,6
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,1
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,5

NH Groningen - Groningen
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 3.007 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.689.430 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,4
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 2.747 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,4
Tổng quát
5,5
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
8,0
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
3,0
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,6

Leonardo Hotel Groningen - Groningen
Đã cho điểm #10
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 2.747 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.525.725 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Tổng quát 7,7 Tốt
Dựa trên 2.022 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,8
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4

Mercure Hotel Groningen Martiniplaza - Groningen
Đã cho điểm #11
7,7
Tốt 7,7
Dựa trên 2.022 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.245.089 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 2.101 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,4
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,5

Hotel Schimmelpenninck Huys - Groningen
Đã cho điểm #12
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 2.101 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.086.998 ₫

Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,4 Tốt
Dựa trên 3.185 đánh giá
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,1
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,4
Địa điểm
9,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
8,5

Martini Hotel - Groningen
Đã cho điểm #13
7,4
Tốt 7,4
Dựa trên 3.185 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.408.794 ₫

Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Tổng quát 7,3 Tốt
Dựa trên 991 đánh giá
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,0
Địa điểm
9,3
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
7,1
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
6,3
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
6,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,2
Thư thái
6,6
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,3
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,5
Dịch vụ
7,2
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,3
Địa điểm
9,4
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
7,6
Nhân viên
8,6

Bud Gett Hostels - Groningen
Đã cho điểm #14
7,3
Tốt 7,3
Dựa trên 991 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.847.522 ₫

Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Tổng quát 7,2 Tốt
Dựa trên 822 đánh giá
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,6
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
7,4
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3

Bastion Hotel Groningen - Groningen
Đã cho điểm #15
7,2
Tốt 7,2
Dựa trên 822 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.198.317 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Groningen Eelde

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Groningen Eelde có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Groningen Eelde đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Groningen Eelde cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Groningen Eelde?

Ở chỗ nào tại Groningen?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Groningen Eelde bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.