vn.kayak.com cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Visit site in English.

Khách sạn gần sân bay Sân bay Am-xtéc-đam Schiphol

Khách sạn gần sân bay Sân bay Am-xtéc-đam Schiphol

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Am-xtéc-đam Schiphol

Schiphol (AMS) - Am-xtéc-đam, Hà Lan
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Am-xtéc-đam Schiphol

Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Tổng quát 9,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.037 đánh giá
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,7
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
9,5
Thư thái
9,7
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,5
Nhân viên
9,6
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
9,7
Nhân viên
9,7
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
9,4
Nhân viên
9,4

Hotel Twenty Eight - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #1
9,3
Tuyệt hảo 9,3
Dựa trên 1.037 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.243.543 ₫

Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,6
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 781 đánh giá
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
0,0
Thức ăn
0,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,5
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,9
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,8
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,2

Crowne Plaza Amsterdam - South - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #2
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 781 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.759.226 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 6.758 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,0
Thức ăn
6,5
Địa điểm
8,2
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
6,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
7,5
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
8,5
Tiện nghi
9,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
8,6
Địa điểm
8,1
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,3
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,4

Xo Hotels Couture - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #3
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 6.758 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.652.215 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.338 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,3
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
10,0
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
10,0
Tổng quát
9,2
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
9,2
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
9,2
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,1
Địa điểm
9,2
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
8,9

Hilton Amsterdam Airport Schiphol - Schiphol
Đã cho điểm #4
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 2.338 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.943.727 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,9
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 814 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,6
Thức ăn
8,5
Địa điểm
7,9
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
4,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,4
Tiện nghi
8,5
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,0
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,1
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
9,0

Element Amsterdam - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 814 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.197.417 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
7,6
Tổng quát
9,4
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.880 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
9,5
Địa điểm
7,6
Tổng quát
9,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,6
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
9,6
Tiện nghi
9,2
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,1
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
9,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,4
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,6
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,5

WestCord Fashion Hotel Amsterdam - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #6
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 3.880 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.928.967 ₫

Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Tổng quát 8,3 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.775 đánh giá
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
8,0
Nhân viên
9,0

Holiday Inn Express Amsterdam - South - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #7
8,3
Tuyệt hảo 8,3
Dựa trên 1.775 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.029.521 ₫

Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,7
Thức ăn
5,3
Địa điểm
7,7
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.634 đánh giá
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,7
Thức ăn
5,3
Địa điểm
7,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
7,8
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,9
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,3
Thức ăn
5,3
Địa điểm
6,5
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,2
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,8
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
9,1

Citiez Hotel Amsterdam - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #8
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 2.634 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.098.709 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,7
Thức ăn
7,8
Địa điểm
7,6
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 3.624 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,7
Thức ăn
7,8
Địa điểm
7,6
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Tiện nghi
8,7
Thức ăn
7,8
Địa điểm
6,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,2

Corendon City Hotel Amsterdam - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #9
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 3.624 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.283.211 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Tổng quát 8,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 1.059 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,4
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,6
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,1

Hotel & Wellness Zuiver - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #10
8,1
Tuyệt hảo 8,1
Dựa trên 1.059 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.258.303 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
6,7
Tổng quát
7,8
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 2.525 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,3
Địa điểm
6,7
Tổng quát
7,8
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
6,6
Tiện nghi
6,6
Địa điểm
7,6
Tổng quát
7,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,6
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,5
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
7,8

Mercure Hotel Amsterdam West - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #11
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 2.525 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.775.831 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,9
Tổng quát
8,2
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 1.522 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,4
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,9
Tổng quát
8,2
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,4
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,5
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
8,2
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,2
Tổng quát
8,0
Dịch vụ
7,9
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,1
Địa điểm
7,3
Dịch vụ
7,7
Nhân viên
8,3

Dutch Design Hotel Artemis - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #12
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 1.522 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.398.524 ₫

Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
6,6
Địa điểm
7,9
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 250 đánh giá
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Tiện nghi
7,6
Thức ăn
6,6
Địa điểm
7,9
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
7,4
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Tiện nghi
7,3
Thức ăn
3,0
Địa điểm
8,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,2
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,2
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,2
Thức ăn
8,5
Địa điểm
8,1
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
8,0
Địa điểm
8,0
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
8,4

Hotel King's Court - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #13
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 250 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.444.650 ₫

Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,3
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,1
Tổng quát 7,8 Tốt
Dựa trên 11.559 đánh giá
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,9
Tiện nghi
6,3
Thức ăn
6,5
Địa điểm
7,1
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,6
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
8,3
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,4
Sạch sẽ
8,2
Thư thái
8,1
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
7,1
Tổng quát
8,0
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
7,8
Tiện nghi
5,7
Thức ăn
6,5
Địa điểm
6,9
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,5
Địa điểm
7,1
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,1

Tốt 7,1
Ưu: Gần shopping mall
Khuyết điểm: Không đc thuê xe đạp
Ổn 4,6
Khuyết điểm: Dịch vụ vệ sinh không tốt, khăn gường không sạch sẽ.
Ổn 4,2
Ưu: Khach san rat yen tinh.
Khuyết điểm: Phong khong duoc tôt. May dieu hòa không hoat dong nhung nhan vien tu choi doi phòng cho chúng tôi.
Best Western Amsterdam - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #14
7,8
Tốt 7,8
Dựa trên 11.559 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.798.893 ₫

Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,4
Tổng quát 7,5 Tốt
Dựa trên 5.781 đánh giá
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,4
Sạch sẽ
8,0
Thư thái
8,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
8,0
Nhân viên
8,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
6,6
Dịch vụ
7,1
Nhân viên
8,1
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Tiện nghi
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,7
Thư thái
7,7
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,4
Nhân viên
8,2
Sạch sẽ
7,9
Thư thái
7,9
Tiện nghi
7,5
Địa điểm
6,5
Tổng quát
7,0
Sạch sẽ
7,8
Thư thái
7,7
Tiện nghi
10,0
Địa điểm
6,7
Tổng quát
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,4
Địa điểm
6,8
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,9

New West Inn Amsterdam - Am-xtéc-đam
Đã cho điểm #15
7,5
Tốt 7,5
Dựa trên 5.781 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.914.207 ₫

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Am-xtéc-đam Schiphol

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Am-xtéc-đam Schiphol có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Am-xtéc-đam Schiphol đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Am-xtéc-đam Schiphol cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Am-xtéc-đam Schiphol?

Ở chỗ nào tại Am-xtéc-đam?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Am-xtéc-đam Schiphol bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.