Khách sạn gần sân bay Sân bay Hakodate

Khách sạn gần sân bay Sân bay Hakodate

Tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch cùng một lúc để tìm khách sạn gần Sân bay Hakodate

Hakodate (HKD) - Hakodate, Nhật Bản
Nhận phòng
Trả phòng
So sánh với KAYAK |

Những khách sạn tốt nhất ở gần Sân bay Hakodate

Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,2
Tổng quát 9,1 Tuyệt hảo
Dựa trên 56 đánh giá
Sạch sẽ
9,7
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,5
Địa điểm
9,1
Dịch vụ
9,1
Nhân viên
9,5
Sạch sẽ
9,9
Thư thái
9,7
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
9,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
9,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
10,0
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
2,5
Địa điểm
7,5
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
2,5

Wakamatsu Hot Spring Resort - Hakodate
Đã cho điểm #1
9,1
Tuyệt hảo 9,1
Dựa trên 56 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
9.361.053 ₫

Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Tổng quát 8,7 Tuyệt hảo
Dựa trên 199 đánh giá
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
9,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,1
Địa điểm
8,7
Dịch vụ
8,8
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,4
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,8
Địa điểm
8,8
Tổng quát
7,5
Dịch vụ
9,6
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
10,0
Địa điểm
7,7
Tổng quát
9,3
Dịch vụ
9,2
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,9

Yunokawa Prince Hotel Nagisatei - Hakodate
Đã cho điểm #2
8,7
Tuyệt hảo 8,7
Dựa trên 199 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
5.120.978 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,9
Tổng quát 8,6 Tuyệt hảo
Dựa trên 117 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,3
Tổng quát
8,6
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,7
Địa điểm
8,4
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
8,9
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,8
Địa điểm
9,3
Dịch vụ
9,3
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,4
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,3
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
8,9
Nhân viên
10,0

Bourou Noguchi Hakodate - Hakodate
Đã cho điểm #3
8,6
Tuyệt hảo 8,6
Dựa trên 117 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
10.030.538 ₫

Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,7
Tổng quát 8,5 Tuyệt hảo
Dựa trên 240 đánh giá
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,2
Dịch vụ
8,7
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,7
Dịch vụ
8,5
Nhân viên
9,1
Sạch sẽ
9,3
Thư thái
9,1
Địa điểm
7,8
Tổng quát
9,1
Dịch vụ
8,8
Sạch sẽ
9,4
Thư thái
9,4
Địa điểm
8,3
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
9,1
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
9,0
Địa điểm
7,9
Dịch vụ
9,0
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
9,6
Thư thái
9,6
Địa điểm
8,6
Dịch vụ
9,6
Nhân viên
10,0

Yunokawa Onsen Emi Hakodateya - Hakodate
Đã cho điểm #4
8,5
Tuyệt hảo 8,5
Dựa trên 240 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.959.831 ₫

Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,8 Tuyệt hảo
Dựa trên 35 đánh giá
Sạch sẽ
8,9
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,9
Tổng quát
9,7
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,2
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
9,2
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
7,5
Địa điểm
8,8
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
10,0
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,9
Địa điểm
9,0
Dịch vụ
8,7
Nhân viên
9,0
Sạch sẽ
10,0
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Dịch vụ
9,2
Nhân viên
10,0

Yunohama Hotel - Hakodate
Đã cho điểm #5
8,8
Tuyệt hảo 8,8
Dựa trên 35 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.147.757 ₫

Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,9
Tổng quát 8,9 Tuyệt hảo
Dựa trên 22 đánh giá
Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
8,4
Tổng quát
9,0
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,9
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
7,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,5
Tổng quát
9,2
Nhân viên
9,4
Đáng tiền
9,4
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
9,4
Địa điểm
9,0
Tổng quát
9,1
Nhân viên
9,0
Đáng tiền
8,8

Chikuba Shinyotei - Hakodate
Đã cho điểm #6
8,9
Tuyệt hảo 8,9
Dựa trên 22 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.782.007 ₫

Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,6
Tổng quát 8,2 Tuyệt hảo
Dựa trên 563 đánh giá
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,8
Địa điểm
7,4
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,7
Địa điểm
7,2
Tổng quát
8,2
Nhân viên
8,9
Đáng tiền
7,8
Sạch sẽ
9,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,5
Nhân viên
8,0
Đáng tiền
9,0
Sạch sẽ
8,8
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,2
Dịch vụ
8,6
Nhân viên
8,7
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,6
Địa điểm
7,3
Tổng quát
8,3
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
9,2
Thư thái
9,4
Địa điểm
7,8
Tổng quát
8,7
Dịch vụ
8,9
Sạch sẽ
9,0
Thư thái
8,7
Địa điểm
7,5
Tổng quát
8,9
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,0
Địa điểm
7,0
Dịch vụ
8,1
Nhân viên
7,9

Hakodate Hotel Banso - Hakodate
Đã cho điểm #7
8,2
Tuyệt hảo 8,2
Dựa trên 563 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
4.721.635 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,1
Tổng quát 8,0 Tuyệt hảo
Dựa trên 148 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,4
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,8
Dịch vụ
8,1
Sạch sẽ
7,0
Địa điểm
7,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
7,0
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
8,0
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
7,8
Nhân viên
8,8
Sạch sẽ
9,1
Thư thái
8,8
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,6
Dịch vụ
8,6
Sạch sẽ
8,6
Thư thái
8,2
Địa điểm
7,7
Tổng quát
8,5
Dịch vụ
8,4
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,2
Tổng quát
9,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
6,5
Thư thái
7,0
Địa điểm
5,5
Dịch vụ
7,0
Nhân viên
7,5

Hanabishi Hotel - Hakodate
Đã cho điểm #8
8,0
Tuyệt hảo 8,0
Dựa trên 148 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.711.534 ₫

Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,3
Tổng quát 7,9 Tốt
Dựa trên 98 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Thư thái
8,5
Địa điểm
8,9
Tổng quát
8,4
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
8,4
Địa điểm
8,9
Dịch vụ
8,4
Nhân viên
8,5
Sạch sẽ
8,4
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,4
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,1
Thư thái
8,9
Địa điểm
8,7
Tổng quát
6,0
Dịch vụ
8,3
Sạch sẽ
8,7
Thư thái
10,0
Địa điểm
10,0
Tổng quát
10,0
Dịch vụ
7,5
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
8,3
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
9,2

Imagine Hotel & Resort - Hakodate
Đã cho điểm #9
7,9
Tốt 7,9
Dựa trên 98 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.382.664 ₫

Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,2
Đáng tiền
8,8
Tổng quát 8,4 Tuyệt hảo
Dựa trên 7 đánh giá
Sạch sẽ
8,5
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,4
Nhân viên
8,2
Đáng tiền
8,8
Sạch sẽ
8,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
6,0
Sạch sẽ
10,0
Địa điểm
8,0
Tổng quát
9,5
Nhân viên
10,0
Đáng tiền
10,0
Sạch sẽ
7,3
Địa điểm
8,0
Tổng quát
8,0
Nhân viên
7,3
Đáng tiền
8,6

Daikokuya Ryokan - Hakodate
Đã cho điểm #10
8,4
Tuyệt hảo 8,4
Dựa trên 7 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
3.171.248 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Heiseikan Kaiyotei - Hakodate
Đã cho điểm #11
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
7.337.562 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Hotel Kahantei - Hakodate
Đã cho điểm #12
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.385.953 ₫

Tổng quát 0,0 Kém
Dựa trên 0 đánh giá

Yunokawa Onsen Hotel Kamomekan - Hakodate
Đã cho điểm #13
0,0
Kém 0,0
Dựa trên 0 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
2.349.073 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,3
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
6,6
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 32 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,3
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
8,8
Địa điểm
5,6
Dịch vụ
7,5
Nhân viên
9,4
Sạch sẽ
8,3
Thư thái
9,2
Địa điểm
8,3
Dịch vụ
8,3
Nhân viên
10,0
Sạch sẽ
6,7
Thư thái
5,8
Địa điểm
5,8
Dịch vụ
5,8
Nhân viên
6,7
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,4
Địa điểm
6,2
Tổng quát
6,3
Dịch vụ
6,2
Sạch sẽ
7,1
Thư thái
7,1
Địa điểm
7,5
Dịch vụ
6,8
Nhân viên
7,9

Hotel Yunokawa - Hakodate
Đã cho điểm #14
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 32 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.033.592 ₫

Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
6,8
Tổng quát 6,7 Tốt
Dựa trên 200 đánh giá
Sạch sẽ
6,8
Thư thái
7,0
Địa điểm
6,6
Tổng quát
6,7
Dịch vụ
6,8
Sạch sẽ
6,0
Địa điểm
6,0
Tổng quát
6,0
Nhân viên
6,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
2,0
Địa điểm
4,0
Tổng quát
4,0
Nhân viên
4,0
Đáng tiền
4,0
Sạch sẽ
6,4
Thư thái
6,7
Địa điểm
6,4
Dịch vụ
6,3
Nhân viên
7,2
Sạch sẽ
6,6
Thư thái
6,5
Địa điểm
5,9
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
6,6
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,2
Địa điểm
7,5
Tổng quát
7,0
Dịch vụ
8,2
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,7
Địa điểm
7,3
Tổng quát
7,6
Dịch vụ
7,3
Sạch sẽ
7,5
Thư thái
7,3
Địa điểm
6,7
Dịch vụ
7,3
Nhân viên
7,8

Yunokawa Kanko Hotel Shoen - Hakodate
Đã cho điểm #15
6,7
Tốt 6,7
Dựa trên 200 đánh giá
Chi tiết
Đánh giá
1.973.221 ₫

Top Sân bay Hakodate hotels with parking

Hiển thị tất cả

Câu hỏi thường gặp khi đặt khách sạn gần Sân bay Hakodate

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hakodate có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hakodate đêm nay có giá bao nhiêu?

Khách sạn rẻ ở gần Sân bay Hakodate cuối tuần này có giá bao nhiêu?

Làm sao tôi tìm được những khách sạn nằm gần Sân bay Hakodate?

Are there Hakodate hotels with free parking?

Ở chỗ nào tại Hakodate?

Bản đồ của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra nơi hoàn hảo để ở gần Sân bay Hakodate bằng cách cho bạn thấy địa điểm chính xác của từng khách sạn.

Chỗ ở

Sân bay đã ghé năm Hakodate